BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

118/2009. (IX.24.) MVH Közlemény
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről


A támogatás igénybevételének feltételei:
Támogatás kizárólag a hivatkozott rendeletekben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek betartása mellett igényelhető.

Támogatás igénybevételére jogosult az az ügyfél, aki:
a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;
b) mezőgazdasági üzem vezetőjeként első alkalommal kezd gazdálkodni, új gazdaságot hoz létre, vagy gazdaság átvétele történik meg;
c) A támogatási rendelet 1. számú mellékletében felsorolt szakképesítések, illetve a 2-4. számú mellékletekben felsorolt felsőfokú végzettségek legalább egyikével rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, illetve honosított, külföldön szerzett bizonyítványt és oklevelet is, továbbá azt a felsőoktatási intézmény által kiadott
igazoló dokumentumot, mely szerint az ügyfél valamely, a 2-4. számú mellékletekben felsorolt felsőfokú végzettség tekintetében sikeres záróvizsgát tett;
d) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező pénzügyi tervet nyújt be, és a tervek értékelése során összesen legalább 50 pontot elér.

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt:
− nem formanyomtatványon, vagy
− nem postai úton, vagy
− nem a megadott határidőben nyújtották be, illetve ha
− a kérelem főlapja a kérelmező által nincs aláírva.

A támogatási kérelmet 2009. évben szeptember 15. és október 15. között lehet benyújtani az MVH-hoz.


A közlemény PDF formátumban letölthető: INNEN.
A kapcsolódó dokumentumok letölthetők az MVH honlapjáról, ITT.


Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.