BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérésMikro-, kis-, és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása

GOP-2012-2.2.4


Pályázók köre:

-          kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok

-          kettős könyvvitelt vezető jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok

-          külföldi székhelyű vállalkozás, fióktelepe, amennyiben kettős könyvvitelt vezet

        -      SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Támogatás összege:

       - minimum 1.000.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft

Elszámolható költségek:

Az újonnan felvett munkavállalók alapbére és járulékai az első 12 hónapra (a munkaszerződés szerinti alapbér, és járulékai a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig. Munkatárs alapbére és annak járulékai csak akkor számolható el, ha a tevékenysége közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, és ez a munkaköri leírásában és megbízási szerződésükben rögzítésre kerül.)


Kötelezettségek:

-          a projekt befejezési évét követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá – 2011. év (negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5)

-          legalább egy új munkahely teremtését vállalnia kell (új munkahelynek számít azon munkahely, amely a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 6 hónapon belül jön létre a projekt keretében)


A támogatás igénybevétele utólag, teljesítmény- és forrásarányosan történhet.

A kérelem benyújtása 2012. 08. 01. – 2012. 12. 31. között történhet.


Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.