BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-tõl igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

A támogatás igénybevételére jogosult:
Az  5.  vagy  6.  melléklet  szerinti  településen  működő  települési  önkormányzat,  települési  kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá székhellyel vagy telephellyel rendelkező  nonprofit  szervezet,  valamint  egyház,  aki  beruházást  valósít  meg  az  5.  melléklet  szerinti településen, vagy a 6. melléklet szerinti település külterületén.

A JKHK illetékességi területén az alábbi településeken történő fejlesztések támogathatók:

- Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor.
Kizárólag külterületen: Jászberény külterület, Jászfényszaru külterület

A Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesülete alábbi településein támogathatóak a fejlesztések:
- Aldebrő, Átány, Besenyőtelek, Boconád, Dormánd, Egerfarmos, Erdőtelek, Erk, Feldebrő, Hevesvezekény, Kál, Kápolna, Kompolt, Kömlő, Mezőtárkány, Nagyút, Pély, Poroszló, Sarud, Szihalom, Tarnabod, Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána, Tófalu, Újlőrincfalva, Zaránk, Füzesabony külterület.

Támogatás vehető igénybe:
A helyi  vagy  országos  védelem  alatt  nem  álló,  a  település  megjelenésében  szereppel  bíró  alábbi  épületek, épületrészek   külső   és   az   épület   rendszeres   látogathatóságának   biztosítása   esetén   belső   felújítására, korszerűsítésére,  bővítésére,  átalakítására,  új  épületrész  kialakítására  az  alábbi  épületekhez  kapcsolódóan (1. célterület)
Az épület, építmény felújításának, bővítésének, átalakításának keretében legfeljebb bruttó   15%-os   alapterület   növekedés   támogatható,   amennyiben   az   az   épület,   építmény   korszerűsítéséhez, funkciójának betöltéséhez kapcsolódóan szükséges!

A település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre (2. célterület)

Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az  előírásoknak történő  megfeleltetésére  (3. célterület)

A kültéri,  közcélú  feladatokat  ellátó  játszóterek  kialakítására,  meglévők  korszerűsítésére,  a  játszótéri  eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően (4. célterület)

A kültéri,  közcélú  feladatokat  ellátó,  nem  fedett  sport  és  atlétikai  pálya,  kerékpáros  pálya,  gördeszka  pálya kialakítására,  fejlesztésére,  a  hozzá  kapcsolódó  szociális  és  kiszolgáló  helyiségek  kialakítására,  felújítására (5. célterület)

Támogatás mértéke:


Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületénél igényelhető legmagasabb támogatási összeg:
1. célterület: 20.000.000 Ft
2. célterület: 15.000.000 Ft
3. célterület: 15.000.000 Ft
4. célterület.   5.000.000 Ft
5. célterület: 10.000.000 Ft

Maximálisan igényelhető támogatási összeg a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületéhez benyújtandó pályáztok vonatkozásában együttesen max. 35 000 000 Ft (Több célterület esetén)

A Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesületnél igényelhető legmagasabb támogatási összeg:
1. célterület: 15.000.000 Ft
2. célterület: 15.000.000 Ft
3. célterület: 15.000.000 Ft
4. célterület.   5.000.000 Ft
5. célterület: 15.000.000 Ft

Maximálisan igényelhető támogatási összeg a Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesülethez benyújtandó pályáztok vonatkozásában együttesen max. 35 000 000 Ft (Több célterület esetén)

- A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

- Amennyiben a beruházás a 3. célterületen belüli fejlesztésre irányul, úgy a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 80%-a, a hátrányos helyzetű területen megvalósuló ilyen irányú fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 85%-a.

- Amennyiben a beruházás az 1. célterületen belüli fejlesztésre irányul és az épület, építmény tulajdonosa természetes személy,  a  (4)  bekezdéstől  eltérően  az  ingatlant  érintő  fejlesztésre vonatkozóan a  támogatás  mértéke  az  összes elszámolható kiadás 70%-a.
- Természetes személy tulajdonában álló ingatlan belső felújítása csak abban az esetben támogatható, ha a tulajdonos életvitelszerűen nem az adott épületben, épületrészben lakik.

Egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat.

 A támogatási kérelmet postai úton 2012-ben október 15. és november 15. között lehet benyújtani a  beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.