BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-tõl igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

A támogatás igénybevételére jogosult:
- A településlista szerinti  településen  működő  települési  önkormányzat,  települési  kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyház, aki beruházást valósít meg a mellékletek szerinti település külterületén.

A JKHK illetékességi területén az alábbi településeken történő fejlesztések támogathatók:
- Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor.
Kizárólag külterületen: Jászberény külterület, Jászfényszaru külterület

A Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesülete alábbi településein támogathatóak a fejlesztések:
- Aldebrő, Átány, Besenyőtelek, Boconád, Dormánd, Egerfarmos, Erdőtelek, Erk, Feldebrő, Hevesvezekény, Kál, Kápolna, Kompolt, Kömlő, Mezőtárkány, Nagyút, Pély, Poroszló, Sarud, Szihalom, Tarnabod, Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána, Tófalu, Újlőrincfalva, Zaránk, Füzesabony külterület.

Támogatás vehető igénybe:
A helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén (1. célterület)
Az  épület,  építmény felújításának keretében legfeljebb bruttó  15%-os alapterület növekedés támogatható, amennyiben az az épület, építmény korszerűsítéséhez, funkciójának betöltéséhez kapcsolódóan szükséges.

A  természeti  és  a  történelmi  tájkép,  valamint  az  azt  alkotó  táji  elemek  állapotának  javítására,  kialakítására az alábbiak szerint (2. célterület)

A helyi  identitás  fejlesztését  és  megőrzését,  környezeti  tudatosságot  elősegítő  intézkedések  megvalósítására az alábbiak szerint (3. célterület)

Építmény,   építményrész   helyi   védetté   nyilvánítása   érdekében   a   helyi   építmények   felmérésére   irányuló értékvizsgálat  elvégzésére,  beleértve  az  ehhez  kapcsolódó  szakmai  anyagok  elkészítését  (4. célterület)

Nem vehető igénybe támogatás:
- önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető   rendszer,   tűzi-víz   vezetékek,   tűzi-víz   tárolók,   utak,   járdák,   vasutak,   átereszek,   vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére

-  az  ingatlan  azon  belső  részének  felújítására,  átalakítására,  illetve  ezen  ingatlanokban  található  eszközök beszerzésére, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, az   önkormányzat   által   kötelezően   ellátandó   közoktatási,   egészségügyi   és   szociális   feladatok,   valamint közigazgatási funkciók ellátására szolgál

-  lakóépület belső részének felújítására, korszerűsítésére

- az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezésű ingatlan felújítására, korszerűsítésére

- az ingatlan-nyilvántartásban vár megnevezésű ingatlan felújítására, korszerűsítésére

- kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belső részének felújítására, korszerűsítésére

-  lakóépület, valamint kastély, vár kertjének, parkjának rendbetételére

- a  beruházási  támogatásban  részesült  Integrált  Közösségi  és  Szolgáltatói  Tér  címmel  rendelkező  ingatlanon megvalósuló fejlesztésre

- saját munka elszámolására

- hordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás)

- élő állat vásárlására

-  önkormányzati bérlakás felújítására, korszerűsítésére

A támogatás mértéke:

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületénél igényelhető legmagasabb támogatási összeg:
1. célterület: 20.000.000 Ft
2. célterület: 10.000.000 Ft
3. célterület:   5.000.000 Ft
4. célterület.   5.000.000 Ft

Maximálisan igényelhető támogatási összeg a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületéhez benyújtandó pályáztok vonatkozásában együttesen max. 35 000 000 Ft (Több célterület esetén)

A Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesületnél igényelhető legmagasabb támogatási összeg:
1. célterület: 15.000.000 Ft
2. célterület: 15.000.000 Ft
3. célterület: 15.000.000 Ft
4. célterület. 15.000.000 Ft

Maximálisan igényelhető támogatási összeg a TIsza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesülethez benyújtandó pályáztok vonatkozásában együttesen max. 15 000 000 Ft (Több célterület esetén)

- A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
- Amennyiben a beruházás az 1. célterületen belüli fejlesztésre irányul és az épület, építmény, ingatlan tulajdonosa természetes személy, a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a.

Egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat.

 A támogatási kérelmet postai úton 2012-ben október 15. és november 15. között lehet benyújtani a  beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.
Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.