BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 121/2012. (XI. 28.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtõl igényelhető támogatások részletes feltételeiről

A támogatás igénybevételének feltételei:
Jövedelempótló támogatást vehet igénybe a 01.11–01.50 szakágazatba tartozó tevékenységet végző egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő, ha mezőgazdasági termelő tevékenységet végez, továbbá az átadó gazdálkodó munkavállalója.
 
A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a gazdaságot olyan természetes személy vegye át, aki egyéni vállalkozóként  az egyéni   vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként bejegyzett,  a  01.11–01.50  és  01.70  szakágazatba  tartozó  mezőgazdasági termelő tevékenységet végez vagy kíván végezni, és e tevékenységet legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig megkezdi, és a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában nem tölti be a 40. életévét, valamint az átvételt a gazdaság méretének növelése céljából valósítja meg.

Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha:
- a  támogatási  kérelem  benyújtásakor  betöltötte  az  55.  életévét,  és  nem  éri  el  a  reá  irányadó  öregségi nyugdíjkorhatárt,
- nem részesül saját jogú nyugellátásban
-  a  támogatási  kérelem  benyújtását  megelőző  tíz  év  során  mezõgazdasági  tevékenységet  folytatott
-  a  támogatási  kérelem  benyújtásakor  legalább  3  hektár  termõföldön  gazdálkodik
-  az átadással érintett gazdaság eléri legalább az 1 európai méretegység méretet

Az átadó vállalja, hogy:
- a  támogatási  kérelem  benyújtásakor  a  tulajdonában  lévõ  termõföldet  –  kivéve  a  legfeljebb  5  hektár nagyságú, önellátásra szolgáló földterületet – a kifizetési kérelem benyújtásáig per- és igénymentesen átruházza az átvevõre, továbbá a bérleti, valamint a haszonbérleteti jogviszonyt végleg megszünteti
- a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy minden – az önellátásra történõ termelés kivételével – üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mezõgazdasági tevékenységgel

A támogatás mértéke:
Az átadó gazdálkodó által igénybe vehetõ támogatás összege 1 EUME érték esetén havonta a tárgyhónap elsõ napján irányadó kötelezõ legkisebb munkabér 25%-a, amelyet minden további megkezdett EUME érték után a tárgyhónap elsõ napján irányadó kötelezõ legkisebb munkabér összegének 10%-ával növelni kell. Az átadó gazdálkodó által igénybe vehetõ támogatás összege nem haladhatja meg a tárgyhónap elsõ napján irányadó kötelezõ legkisebb munkabér 200%-át.


 
A támogatási kérelmet 2012. december 17. és 2013. január 31. között lehet benyújtani az átadó gazdálkodó lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre.

A Magyar Közlöny 2012. 11. 28-i számát ide kattintva tekintheti meg.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.