BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 129/2012. (XII. 17.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 
Nem mezõgazdasági tevékenységgé történõ diverzifikálásra nyújtandó támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult az az ügyfél, akinek 2011. évben a mezõgazdasági tevékenységbõl származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfõösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelõ forintösszeg.

Támogatás vehetõ igénybe e rendeletben meghatározott – ügyfél által bejelentett vagy tervezett – nem mezõgazdasági tevékenységének megvalósítására.

A támogatás mértéke
- hátrányos helyzetû területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 millió forint
- egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 millió forint

A támogatás felhasználása során elszámolható kiadások:
- a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötõdõ ÚJ berendezések, gépek, eszközök beszerzése
- csak épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása
- épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztés
- minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése, kivéve az élelmiszeripari minõségbiztosítási rendszerek bevezetése, szabadalom, gyártási technológia megvásárlása
- az ügyfél támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke
- horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítése


Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási idõszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerõs elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésõbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg visszavonja.
 

A kérelmet 2013. február 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésõbb 2013. július 2-án 18 óráig lehet benyújtani elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével.
 

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.