BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

60/2013. (III.22.) számú MVH Közlemény
A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről


A  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal  60/2013.  (III.22.)  közleménye  az  Európai Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  a  szaktanácsadási  szolgáltatások  igénybevételéheznyújtandó  támogatások  részletes  feltételeiről  szóló  52/2007.  (VI.  28.)  FVM  rendelet  (a továbbiakban:  támogatási  rendelet),  valamint  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló  23/2007.  (IV.17.)  FVM  rendelet  (a  továbbiakban:  Vhr.)  alapján  nyújtandó  támogatás kifizetésének     igénylésének     részletes     rendjéről     szól,     és     az     ahhoz     szükséges formanyomtatványokat rendszeresíti.
 
A  jogcím  vonatkozásában  egy  ügyfél  naptári  évenként  legfeljebb  két  kifizetési  kérelem alapján  részesülhet támogatásban.

A  támogatási  rendelet  8.  §  (5)  bekezdése  szerint  a  kifizetési  kérelmet  –  2013.  április  1.  - április 30. közötti gyűjtési időszakot követően, 2013. május 1-től 2013. május 15-ig lehet benyújtani. Mivel 2013. május 1. munkaszüneti napra esik, így  TSZK a kérelmet legkorábban 2013. május 2-án, legkésőbb 2013. május 15-én adhatja postára.

A benyújtás helye: a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltség.

Az  ügyfélnek  a  kifizetési  kérelmét  az  erre  rendszeresített  formanyomtatványokon,  a  vele szolgáltatási   szerződést   kötött   TSZK-n  keresztül   kell   benyújtania   egy   példányban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem elutasításra kerül, amennyiben az nem a TSZK-n keresztül kerül benyújtásra. A  TSZK  a  vele  szerződésben  álló  ügyfelek  kérelmeit  összesítve,  a  TSZK  székhelye szerint  illetékes  MVH  megyei  kirendeltségeire  postai  úton  nyújtja  be.  Az  összesített kérelmeket  összesítővel  együtt  kell  benyújtani.  Az  összesítő és  a  formanyomtatványok  a Nemzeti   Agrárszaktanácsadási,   Képzési   és   Vidékfejlesztési   Intézet   (továbbiakban: NAKVI) (korábban: VM VKSZI) elektronikus rendszeréből is nyomtathatók.  A   kifizetési   kérelmet   és   a   csatolt   mellékleteket   szkennelésre   alkalmas   formában (különálló    lapokként)    kell    benyújtani,    ezért    mellőzzék    a    lapok    összefűzését, összekapcsolását.
 
Forrás: MVH

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.