BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

LEADER TK3 jogcím tájékoztató


A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 2007-2013 programozási időszaka LEADER jogcímének végrehajtása utolsó szakaszához érkezett, az elmúlt héten ugyanis megjelent az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet.

A támogatási rendelet értelmében a pályázatokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18:00 óráig.

 
A pályázat benyújtásának előfeltétele többek között, hogy az ügyfél rendelkezzen a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiadott támogató nyilatkozattal, mivel ezáltal biztosítható, hogy a tervezett projekt az illetékes LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) meghatározott célkitűzések megvalósulásához járuljon hozzá.

A HBB az ügyfelek által benyújtott projektjavaslatokat megvizsgálja és dönt annak HVS-hez való illeszkedéséről, majd az ügyfél által benyújtott projektjavaslat megtárgyalását követően támogató vagy elutasító döntést hoz. Az elutasító döntés nyomán az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy projektjavaslatát átalakíthassa a HVS-ben foglalt keretfeltételeknek megfelelően, majd az átdolgozott projektjavaslatot ismételten benyújtsa. A projektjavaslatok a LEADER HACS munkaszervezetéhez folyamatosan nyújthatóak be mindaddig, amíg a LEADER HACS rendelkezik kihelyezhető fejlesztési forrással

A projekt adatlap formanyomtatvány és a projektjavaslat benyújtásához szükséges egyéb mellékletek végleges változatban az illetékes HACS honlapján találhatóak meg.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásnak nincs helye. Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján pályázatához csatolandó dokumentumot a pályázat benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, úgy pályázata a rendelkezésre álló információk alapján kerül elbírálásra. Amennyiben egy pályázat elutasításra kerül, úgy a beadási időszakon belül ismételten, legkésőbb 2013. augusztus 31-ig, újabb, kiegészített, átdolgozott pályázat beadására van lehetőség az arra rendelkezésre álló elektronikus felületen.
 

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.