BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 56/2013. (VI. 29.) VM rendelete a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételénekfeltételeirőlJúlius 8-án megnyílt a 2013-as Nemzeti Tanyafejlesztési Program elektronikus pályázati felülete (www.nakvi.hu), amelyen keresztül augusztus 7-ig lehet pályázatokat benyújtani.


Támogatás vehető igénybe:
- a  tanyák, valamint az  alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület)

- a  tanyák és az  alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a  Tanyagazdaságok fejlesztéséhez (2. célterület)

- a  tanyák és az  alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a  tanyával rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élő lakosok számára gazdaság indításához (3. célterület)

- a  tanyák, valamint az  alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a  villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez (4. célterület)


A támogatás igénybevételére az a pályázó jogosult, aki:
-  a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtandó köztartozással

A 2. és 4. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő jogosult, aki e rendelet hatályba lépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, vagy házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán, mint lakóhelyén él (és ezt lakcímkártyával igazolja).


- a  pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása

- a  pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a  helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt

- a  támogatás tárgyának, a  támogatás összegének, a  fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul

- az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul

 
A megítélt támogatás legfeljebb 25%-os mértékéig – a szerződésben rögzített feltételek szerint – támogatási előleg nyújtható.

 
Az  elnyert támogatás előleg feletti része csak az  előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás és a  fejlesztés megvalósulását követően benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható.


 
Forrás: NAKVI

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.