BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 62/2013. (VII. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről


 
Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő:
- Aki a meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a  01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez

- Akinek az 1. mellékletben feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) kódok alapján számított üzemmérete a  támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.

Támogatás vehető igénybe:
a rendelet számú mellékletben meghatározott gépkatalógus szerinti gépváltozatokhoz tartozó mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére.

Az ügyfél köteles:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást is figyelembe véve – az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani.

- az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt, illetve induló vállalkozás esetén legkésőbb a művelet megvalósítását követő első naptári évtől kezdődően az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartani.


Kisértékű gépbeszerzés: az  a  beruházás, amelyre vonatkozóan a  támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 14 285 714 Ft
 
Nagyértékű gépbeszerzés: az  a  kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 142 857 143 Ft.

Induló vállalkozás nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be.

Induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyezték be, az egyéni vállalkozó valamint az őstermelő, ha egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői igazolványának kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor.

A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a.

Építési tevékenység és az egyéb elszámolható kiadások nem támogathatóak.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az  elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2013. augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18-án 18 óráig lehet benyújtani.


A Magyar Közlöny 2013. évi 126. számát IDE kattintva tekintheti meg.

A Gépkatalógus megtekinthető a www.mvh.gov.hu honlapon, illetve letölthető IDE kattintva._______________________________________________________________________

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 186/2013. (VIII.14.) közleménye
62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez kapcsolódó gépkatalógus módosulásáról

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága felhívja az érintettek figyelmét arra,   hogy   az   Európai   Mezőgazdasági   Vidékfejlesztési   Alapból   a   kertészeti   gépek, technológiai  berendezések  beszerzéséhez  a  2013.  évben  nyújtandó  támogatások  részletes feltételeiről  szóló  62/2013.  (VII.  24.)  VM  rendelet alapján  támogatható  gépek,  technológiai berendezések listája módosult.
A   módosult   gépkatalógus   a   168/2013.   (VII.25.)   számú   IH   közlemény   1.   számú mellékletében található.

Továbbá  a kertészeti  gépkatalógus  a  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal  honlapján (www.mvh.gov.hu) az Alkalmazások menüpont alatt a Gépkatalógus alkalmazáson keresztül is elérhető.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.