BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP3-14.1.1.-16
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
 

Felhívás célja: Jelen Felhívás az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Ezért az Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat.
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 36,53 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 650 db.
 
Támogatás mértéke, összege:
 • A vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel ellentételezése.
 • A támogatás Állat Egység (ÁE = livestock unit LU) alapon kerül kifizetésre.
 
 1. Alaptámogatás
Kötelezettségvállalás A támogatás mértéke eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év
Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség:  
 • tehenek esetében
79
 • üszők és borjak esetében
25
Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség 5
Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség 4
 
 1. Kiegészítő támogatás
Kötelezettségvállalás A támogatás mértéke eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év
Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség 12
Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség 20
 
A tranzakciós költségek megtérítésének mértéke 3 eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év átalányköltség (lump sum).
 
Beadási határidő: Támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség, elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
 1. 2016. május 1. és 2016. május 31. között
 2. 2017. május 1. és 2017. május 31. között
 
Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a termelő aki/amely rendelkezik az MVH
ügyfél-azonosítóval
, tehát a kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
Költségvetési támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül, és támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az, az aktív mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartóként szerepel, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal rendelkezik arról, hogy tenyészetei maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.
Családi gazdálkodás estében támogatási kérelem benyújtására a családi gazdaság vezetője azon állatok vonatkozásában jogosult, amelyek tenyészetének állattartójaként a TIR-ben az Eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosítójával szerepel.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 
 
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
 1. A támogatást igénylő által tartott nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák után 5 éven keresztül gazdálkodási évente állategységenként (továbbiakban: ÁE) meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó e Felhívásban meghatározott kötelezettséget vállal és annak eleget tesz.
 2. A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll.
 3. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető.
 4. Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól függetlenül igényelhetők, azonban a kiegészítő támogatások igénybevétele nem kötelező.
 5. A támogatást igénylő köteles a vállalt, e Felhívásban meghatározott kötelezettségeket a teljes támogatási időszak alatt betartani.
 6. Támogatás illeti meg a támogatást igénylőt e Felhívás alapján vállalt kötelezettségek betartása miatt keletkező tranzakciós költségek megtérítésére, amelyet a támogatást igénylő az adott évi kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg igényelhet, amennyiben a támogatói okirata alapján erre jogosult.
 7. A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek megfelelő támogatható állategyed.
 8. A támogatást igénylő vállalását a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható nőivarú tejtermelő szarvasmarha állatlétszám alapján teszi meg.
 9. A kötelezettségvállalások részletes leírása a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében található.
 10. Alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:
 1. Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk b) pontjának „nagyobb  férőhelyszükséglet” előírása keretében, a tartási helyen négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható.
 2. Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása a tejtermelő szarvasmarhák naponta legalább két alkalommal történő ellenőrzésével.
 3. Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség - a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása csülökápolás biztosításával.
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
 1. Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:
 1. Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk c) pontjának „kijárás a szabadba” előírása legeltetés biztosításával.
 2. Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „az állattartás természetes igényeivel összhangban lévő víz- és takarmányellátás” előírása megfelelő víz és megfelelő takarmányozás biztosításával.
 
Tartalmi értékelési szempontok, többletpontok:
  Értékelési szakmai szempont megnevezése, értéke Értékelés/ellenőrzés módja Pontszám
1 Agrár-végzettség Felsőfokú Oklevél másolata
Bizonyítvány másolat
Családi gazdaság nyilvántartásba
vételéről szóló határozat másolata
Munkáltatói igazolás
Társasági szerződés másolata
15
2 Középfokú szakképesítés 10
3 Ökológiai gazdálkodás Ökológiai tanúsító szervezettel
kötött szerződés másolata
10
4 Tejágazatban elismert terméktanácsi vagy elismert tenyésztőszervezeti tagság Tejágazatban elismert
terméktanács vagy elismert
tenyésztőszervezet igazolása
15
5 A tejágazatban elismert tej termelői csoport tagság vagy a tejágazatban elismert termelői szervezet* tagság A termelői csoport vagy termelői
szervezet igazolása 
15
6 Fiatal mezőgazdasági termelő Támogatási kérelem 10
7 Természetes körülmények biztosítása kötelezettség vállalása 15
8 Takarmányozási kötelezettség vállalása 15
9 Minőségrendszerekben való részvétel Igazoló okirat 5
  Elérhető maximális pontszám:   100
* Csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termelői csoport, termelő szervezet.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.