BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

LEADER HELYI JKHK FELHÍVÁS
VP6-19.2.1.-48-1-17
Mikrovállalkozás versenyképességének fokozása
 
Felhívás célja: Alapvető fontosságú, hogy a vidéki kistelepülések élhetőek és vonzóak legyenek. A Jászság lakossága elöregedőben van, a fiatalok elvándorolnak, fontos tehát a fiatalok idekötése a foglalkoztatási esélyeik javítása által, melynek egyik alappillére a térségi vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósulása, mely új munkahelyek létrejöttét eredményezheti. Tőkeszegény mikro vállalkozásaink jelentős hányada kívül reked a volumenkorlátok, a tőkehiány, illetve a foglalkoztatási vállalások teljesíthetetlensége miatt a Gazdaságfejlesztési- és egyéb operatív programok kiírásaiból. Szükséges, hogy a kor piaci kihívásaihoz alkalmazkodó vállalkozások jöjjenek létre, és foglalkoztassák a hátrányos helyzetű csoportokból származó munkavállalókat, termelési kapacitásuk bővítése, vagy szolgáltatási színvonaluk és palettájuk javítása által. A HACS specifikus célkitűzése a Jászsági Kistérség területén a termelékenység, a kapacitáskorlátok, valamint a gazdasági volumen javítása; az új munkahelyek teremtése; a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása a mikro vállalkozások versenyképességének fokozásának, és a kisléptékű infrastrukturális fejlesztésének támogatása által.
 
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 84 millió Ft.
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 10 - 16 db.
 
Támogatás maximális mértéke:
A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek) járásbeli besorolása és kérelmező típusától függően 60-70%
Támogatás összege:
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2.000.000,-Ft,
  maximum 8.000.000,-Ft.
Benyújtás határideje:
A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól  2019.12.05 napig van lehetőség.
A bírálat szakaszos: 2018.03.05 - 2018.08.05 - 2018.12.05 - 2019.03.05 - 2019.08.05 - 2019.12.05
 
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: Egyéni vállalkozó (231); Betéti társaság (117); Részvénytársaság (114); Korlátolt felelősségű társaság (113); Egyéb önálló vállalkozó (232); Közkereseti társaság (116); Szociális szövetkezet (121); Agrárgazdasági szövetkezet (124); Foglalkoztatási szövetkezet (128); Egyéb szövetkezet (129); Egyéni cég (228)
Vállalkozás: A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a vállalkozás, amely együttesen megfelel az alábbi feltételnek: - a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro vállalkozásnak minősül.
A fentieken túl minden pályázónak kötelezően meg kell felelnie a következő kritériumoknak is:
 1. Termelő és szolgáltató tevékenységi körben gazdálkodik.
 2. Működő, legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, mezőgazdasági-, és turisztikai tevékenységet nem folytató gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak, illetve szövetkezetnek kell lennie.
 3. A pályázó köteles a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkezni legkésőbb 2016. január 1-től folyamatosan a pályázat benyújtás napjáig. A projekt megvalósulását ezen területen viszi véghez.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Támogatásban nem részesíthetők köre:
Az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
 1. Amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal és a HFS céljaival nincs összhangban;
 2. Amely projekt jelen felhívás keretéből vagy más forrásból megítélt támogatásra vonatkozó Támogató Okirattal/Támogatási Szerződéssel rendelkezik.
 3. Amely azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.
Az alanyi kizárási ok miatt nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki:
 1. Turisztikai tevékenységet folytató mikro vállalkozásnak, egyéni vállalkozónak, szövetkezetnek,
 2. illetve Mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó mikro vállalkozásnak, egyéni vállalkozónak, szövetkezetnek minősül.
 
A projekt területi korlátozása: Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény (külterület), Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor
 
Támogatható tevékenységek:
 1. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
 • Eszköz- és gépbeszerzés: a) új eszköz- és gép vásárlása; b) megújuló energiaforrást hasznosító gépek, eszközök vásárlása, és üzembe helyezése.
 • Építési beruházás: építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés;
 • Képzés szervezése, lebonyolítása: a) új munkavállalók képzése; b) a meglévő munkaerő továbbképzése.
 1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: a) projekttábla elkészítése.
 • Marketing tevékenység: a) előzetes helyzetelemzés; b) marketingterv elkészítése.
 1. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • Projekt előkészítés: Építéshez szükséges engedélyezési, műszaki tervek elkészítéséhez, hatósági eljárás elindításához tartozó dokumentumok beszerzése
 • Műszaki ellenőrzés: műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele
 • Marketing tevékenység: A tervezett fejlesztés keretében reklám és marketing tevékenység megvalósítása.
 • Projektmenedzsment: Projektmenedzsment tevékenység
 • Egyéb beruházáshoz kapcsolódó tevékenység: a) Ingatlan vásárlás; b) Terület előkészítés
Nem támogatható tevékenységek
A fentiekben meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:
- az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek.
- Hűtőház kialakítása;
- Mezőgazdasági tevékenységek, beleértve: elsődleges termékből Annex I termék előállítása, annak feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés, mezőgazdasági szolgáltatás bővítése, fejlesztése;
- Szálláshely és fürdő fejlesztés;
- Turisztikai attrakcióval bíró fejlesztések
 
Mérföldkövek:
 • A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb két mérföldkövet szükséges tervezni.
 • A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb
  18 hónap áll rendelkezésre. A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.
Előleg igénylése: Jelen felhívás keretében beruházást tartalmazó támogatott projektek esetében van lehetőség előleg igénylésre. Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-a. Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető.

A pályázati lehetőségekről részletesen a MVH ÁLLAMKINCSTÁR honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhat.
 

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.