BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

LEADER HELYI JKHK FELHÍVÁS
VP6-19.2.1.-48-2-17
Turisztikai szolgáltatások és kínálat fejlesztése
 
Felhívás célja: Az intézkedés kiemelt célja a Jászságban a turisztika kapacitás növelése, mely során a térségben rejlő termálkincsekre, az épített- és a természeti értékekre, illetve a horgász-, kulturális-, gasztronómiai-, vallási turizmusra lehet alapozni. A Jászság infrastrukturális feltételei jelentősen javultak az elmúlt években Pl.: településeket összekötő főközlekedési útvonalak felújítása, mely a potenciális turisztikai célpontok között javuló pozíciót jelent a Jászság számára. Emellett jelentős számú vendégéjszakát töltenek el az idelátogatók a térségben, tehát az e célra fordított források további fejlesztési lehetőségeket generálhatnak az ágazat országosan is tapasztalt gyors ütemű növekedésével párhuzamosan. A belföldi turizmus az Erzsébet programok, a Szép Kártya bevezetésével ugrásszerűen nőtt. Ebből következően az átgondolt, összehangolt, együttműködéseken alapuló térségi turisztikai fejlesztések gazdaságélénkítő hatása, indokoltsága kellően megalapozott.
 
A helyi felhívás meghirdetésekor támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100millió Ft.
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 8 - 15 db.
 
Támogatás maximális mértéke:
A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek) járásbeli besorolása és kérelmező típusától függően 60-70%
Támogatás összege:
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2.000.000,-Ft,
  maximum 12.000.000,-Ft.

Benyújtás határideje:
A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 2020.06.05 napig van lehetőség.
A bírálat szakaszos: 2018.04.05 - 2018.12.05 - 2019.06.05 - 2019.12.05 - 2020.06.05
 
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (552); Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (555); Közalapítvány (561); Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (699); Sportegyesület (521); Polgárőr egyesület (526); Egyéb egyesület (529); Egyéni vállalkozó (231); Helyi önkormányzat (321); Egyéb alapítvány (569); Korlátolt felelősségű társaság (113); Részvénytársaság (114); Egyéb szövetkezet (129); Egyéb önálló vállalkozó (232); Egyházi szervezet technikai kód (559); Közalapítvány önálló intézménye (562); Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599); Bevett egyház (551). Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, mely a 2004. évi XXXIV. törvény alapján annak minősül. Civil szervezetnek minősül az az egyesület, illetve alapítvány,amely a 2011. évi CLXXV. Tv. 2.§ (6.)során besorolható ebbe a kategóriába.
 
A fentieken túl minden pályázónak kötelezően meg kell felelnie a következő kritériumoknak is:
 1. Éves nettó árbevétele az utolsó lezárt üzleti évben eléri a 200.000 Ft összeget, melyet igazolni is tud az éves beszámolóval, valamint vendégkönyv másolatával igazolni tudja, hogy éves szinten az eltöltött vendégéjszakák száma eléri az 50 db/évet.
 2. A pályázó köteles a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkezni legkésőbb 2016. január 1-től folyamatosan a pályázat benyújtás napjáig. A projekt megvalósulását ezen területen viszi véghez.
 3. A támogatást igénylő rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28 § - ban szereplő Egységes ezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbenszereplő ügyfél-azonosító számmal.
 4. Szálláshely, camping, illetve fürdő fejlesztés esetén a pályázat benyújtását megelőző évben turisztikai szolgáltatóként van jelen a pályázatot benyújtó a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásában.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Támogatásban nem részesíthetők köre:
Az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) Amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal és a HFS céljaival nincs összhangban;
b) Amely projekt jelen felhívás keretéből vagy más forrásból megítélt támogatásra vonatkozó Támogató Okirattal/Támogatási Szerződéssel rendelkezik.
c) Amely azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.
 
Nem részesíthető támogatásban az a személy, vagy vállalkozás, mely:
a) új turisztikai szolgáltató, illetve
b) a támogatást igénylő fejezetben nem szereplők köre.
 
A projekt területi korlátozása: Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény (külterület), Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor
 
Támogatható tevékenységek:
 1. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
 • Eszköz- és gépbeszerzés: A szogáltatás- és kapacitás bővítéshez szükséges eszköz, felszerelés, gép, és bútor beszerzése.
 • Építés és felújítás: A szogáltatás- és kapacitás bővítéshez szükséges építés és felújítás megvalósítása.
 • Infrastrukturális fejlesztés: Ingyen wi-fi elérhetőség megteremtése, padok, hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése; lokális túravonalak kialakítása,járdák építése,valamint biztonsági szempontból elengedhetetlen fejlesztések megvalósítása.
 1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: A tervezett fejlesztés keretében kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.
 1. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • Projekt előkészítés: Előzetes tanulmányok elkészítése, engedélyezési dokumentumok beszerzése, közbeszerzési eljárás lefolytatása, projekt előkészítés tevékenységek megvalósítása
 • Marketing tevékenység: A tervezett fejlesztés keretében reklám és marketing tevékenység megvalósítása.
 • Projektmenedzsment tevékenység: Projektmenedzsment tevékenység megvalósítása
 
Mérföldkövek:
 • A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb két mérföldkövet szükséges tervezni.
 • A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb
  18 hónap áll rendelkezésre. A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.
 
Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében beruházást tartalmazó támogatott projektek esetében van lehetőség előleg igénylésre. Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-a. Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető.
 
A pályázati lehetőségekről részletesen a MVH ÁLLAMKINCSTÁR honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhat.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.