BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

LEADER HELYI JKHK FELHÍVÁS
VP6-19.2.1.-48-3-17
Helyi termékek piacra jutásának támogatása
 
Felhívás célja: A szántóföldtől az asztalig. A helyben megtermelt javakat helyben célszerű piacra vinni, eljuttatni a vásárlóhoz, hiszen az utaztatás csak felesleges rárakódó költségeket, és logisztikai erőforrásokat igényel. A kistérség képes a saját fogyasztására alkalmas javak megtermelésére, és kellő mértékű fizetőképes kereslet is adott. Az intézkedések végrehajtása nyomán önfenntartó vállalkozások jöhetnek létre, illetve meglévők erősödhetnek meg, hiszen a hosszú ellátási láncok jelentős mértékben rövidülhetnek, amely az ágazat vállalkozásainak hatékonyságát, versenyképességét és jövedelmezőségét eredményezi. A szántóföldjeink minősége alkalmas arra, hogy kiváló minőségű élelmiszereket állítsunk elő, és ezeket a térségi fogyasztók számára a legkézenfekvőbb értékesítenünk. Hosszú távon e fejlesztések megvalósulása által kiszorítható a térségben sajnos gyakorta jelenlévő bizonytalan eredetű élelmiszerek többsége. A kistérség számos települése ápol kézműves hagyományokat (fafaragás, vessző- és gyékényfonás, kádár-, bőr és ötvös termékek készítése), valamint élelmiszer alapanyagú helyi termékeket is készít (Pl.: cukortorta, mely országosan is egyedülálló cukrásztermék, amelyet kizárólag a Jászságban készítenek). A Jászapátiban megépült és működő zöldségfeldolgozó, illetve a Hangya Termelőszövetkezet életre hívása, valamint a Jászszentandráson működő Szociális Szövetkezet mind alkalmas arra, hogy az intézkedések potenciális kedvezményezettjei legyenek a további - más forrásokból nem támogatható - fejlesztési elképzeléseik megvalósítása kapcsán.
 
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 21 millió Ft.
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 4 - 15 db.
 
Támogatás maximális mértéke:
A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek) járásbeli besorolása és kérelmező típusától függően 60-70%
Támogatás összege:
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1.000.000,-Ft,
  maximum 5.000.000,-Ft.
Benyújtás határideje:
A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 2018.12.05 napig van lehetőség.
A bírálat szakaszos: 2018.03.05 - 2018.08.05 - 2018.12.05
 
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: Korlátolt felelősségű társaság (113); Részvénytársaság (114); Közkereseti társaság (116); Betéti társaság (117); Agrárgazdasági szövetkezet (124); Foglalkoztatási szövetkezet (128); Egyéb szövetkezet (129); Egyéni cég (228); Egyéb önálló vállalkozó (232); Egyéni vállalkozó (231); Szociális szövetkezet (121); Helyi önkormányzat (321); Őstermelő (ost); Sportegyesület (521); Polgárőr egyesület (526); Egyéb egyesület (529); Közalapítvány (561); Egyéb alapítvány (569)
Vállalkozás: A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a vállalkozás, amely együttesen megfelel az alábbi feltételnek: - a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro vállalkozásnak minősül.
Civil szervezet: A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a szervezet, amely megfelel: - a 2011. évi CLXXV. Törvény 2.§ (6.)-nek és ez alapján civil szervezetnek minősül.
A fentieken túl minden pályázónak kötelezően meg kell felelnie a következő kritériumoknak is:
 1. A pályázó köteles a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkezni legkésőbb 2016. január 1-től folyamatosan a pályázat benyújtás napjáig.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Támogatásban nem részesíthetők köre:
Az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
 1. Amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal és a HFS céljaival nincs összhangban;
 2. Amely projekt jelen felhívás keretéből vagy más forrásból megítélt támogatásra vonatkozó Támogató Okirattal/Támogatási Szerződéssel rendelkezik.
 3. Amely azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.
 
A projekt területi korlátozása: Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény (külterület), Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor
 
Támogatható tevékenységek:
 1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
 • Eszköz- és gépbeszerzés: a) új eszköz- és gép vásárlása; b) megújuló energiaforrást hasznosító gépek, eszközök vásárlása, és üzembe helyezése; c) egyéb, a tevékenységet szolgáló eszközök vásárlása.
 1. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
 • Építési és felújítási beruházás: a) új épület építése, b) meglévő épület külső és belső felújítása valamint bővítése, c) fejlesztendő épület energia hatékony működését javító beruházások, d) hűtőház vagy egyéb tároló helyiség kialakítása.;
 • Képzés szervezése, lebonyolítása: a) új munkavállalók képzése; b) a meglévő munkaerő továbbképzése.
 1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: a) projekttábla elkészítése.
 1. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • Marketing tevékenység: a) szükséges és indokolt marketingeszközök beszerzése.
 • Projekt előkészítés: a) Építéshez szükséges engedélyezési, műszaki tervek elkészítéséhez, hatósági eljárás elindításához; tartozó dokumentumok beszerzése; b) Közbeszerzési eljárások lefolytatása; c) Jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése.
 • Projektmenedzsment: Projektmenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek
 • Egyéb beruházáshoz kapcsolódó tevékenység: a) Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele; b) Területelőkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.); c) Építéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele (pl.: építészek, mérnökök alkalmazása).
Nem támogatható tevékenységek
A fentiekben meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre: - az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek.
 
Mérföldkövek:
 • A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb két mérföldkövet szükséges tervezni.
 • A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb
  18 hónap áll rendelkezésre. A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.
Előleg igénylése: Jelen felhívás keretében beruházást tartalmazó támogatott projektek esetében van lehetőség előleg igénylésre. Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-a. Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető.
 
A pályázati lehetőségekről részletesen a MVH ÁLLAMKINCSTÁR honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhat.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.