BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Megjelentek a Telephelyfejlesztés című pályázati felhívásai a DAOP-2010 -1.1.1./E, a DDOP-2010 -1.1.1./D, az ÉAOP-2010 - 1.1.1./D, az ÉMOP-2010 - 1.1.1./F, a KDOP-2010 - 1.1.1./C, a KMOP-2010 -1.5.3./C, és a NYDOP-2010 -1.3.1./D jelű kiírásai


ÉAOP- 2010 - 1.1.1./D

A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.


A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2010. évben:A támogatott pályázatok várható száma:

Dél-Alföldi Operatív Program 40 db
Dél-Dunántúli Operatív Program 40 db
Észak-Alföldi Operatív Program 50 db
Észak-Magyarországi Operatív Program 50 db
Közép-Dunántúli Operatív Program 40 db
Közép-Magyarországi Operatív Program 40 db
Nyugat-Dunántúli Operatív Program 40 db
Összesen 300 db

A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról) 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő alább felsorolt azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt:

· Gazdasági társaságok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 112, 113, 114, 211, 212)
· Szövetkezetek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 121, 124, 125, 129)
· SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 231, 232)
· Egyéb vállalatok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721, 722, 723)

Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. Az Általános Feltételek c. dokumentum B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak.

Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül, nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg:
- népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy
- állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt.

Azon települések listáját, melyeken mikrovállalkozások fejlesztése is megvalósulhat, a felhívás melléklete tartalmazza.

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
- amely a telephelyfejlesztést célzó, 2009-ben meghirdetett ROP pályázatok (DAOP- 2009 - 1.1.1./E; DDOP- 2009 - 1.1.1./D; ÉAOP- 2009 - 1.1.1./D; ÉMOP- 2009 - 1.1.1./F; KDOP- 2009 - 1.1.1./C; KMOP- 2009 - 1.5.3./C; NYDOP- 2009 - 1.3.1./D) valamelyikéből támogatásban részesült;
- amely az ipartelepítést célzó, 2009-ben meghirdetett ROP pályázatok (DAOP- 2009 - 1.1.1./D; DDOP- 2009 - 1.1.1./E; ÉAOP- 2009 - 1.1.1./E; ÉMOP- 2009 - 1.1.1./B; KDOP- 2009 - 1.1.1./D; KMOP- 2009 - 1.5.3./B; NYDOP- 2009 - 1.3.1./E) valamelyikéből támogatásban részesült;
- amely a Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztését célzó, 2009-ben meghirdetett ROP pályázatok (DAOP-2009- 1.1.1/G; DDOP-2009-1.1.1/F; ÉAOP-2009-1.1.1/F; ÉMOP-2009-1.1.1/G)
valamelyikéből telephelyfejlesztést, vagy ipartelepítést célzó támogatásban részesült.
- aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel.
ddd

Támogatás mértéke:
50% (+10-20% lehet igénybe venni Uniós támogatású hitelt)

Támogatási összeg:
min. 10.000.000 Ft, max. 100.000.000 Ft

A kapcsolódó dokumentumok letölthetők: INNEN
ÉAOP- 2010 - 1.1.1./D - Telephelyfejlesztés kapcsolódó dokumentumok ITT találhatók
A pályázatok benyújthatók 2010. május 7-től, 2010. június 30-ig


Forrás: www.nfu.hu
Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.