BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Augusztus 26-án megjelent az NFÜ honlapján az ÉAOP-2009-2.1.2/A/B - "Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése" című pályázati kiírás.

A konstrukció célja a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése, kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek növelése, és a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése.

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2009-2010. évben 4.500 millió Ft. 


Pályázók köre:

     - Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit, vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások (KSH 11, 21)
     - Egyéni vállalkozások (KSH 23)

     - Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3) és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok, amennyiben az alábbiakban leírt feltételek fennállnak.

Szálláshely fejlesztésére – akár új építésről, akár meglévő szálláshely fejlesztéséről van szó – az ingatlan tulajdonosa pályázhat. A kötelező fenntartási időre a fenntartás terhe a tulajdonost terheli, aki ezt bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja, ez esetben szükséges a bérleti, illetve üzemeltetési szerződés csatolása.


Önállóan támogatható tevékenységek:

A) komponens: Kereskedelmi szálláshelyek komplex fejlesztései
1. Új kereskedelmi szálláshelyek építése
2. Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan (a pályázat befogadásának időpontjában is, kivéve jelen fejlesztés miatt megkezdett üzemszünetet) működő kereskedelmi szálláshelyek
                                                  o Kapacitásbővítése és
                                                  o Szolgáltatásainak minőségi és mennyiségi fejlesztése


B) komponens: Szálláshelyek szolgáltatás-fejlesztése
1. Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan (a pályázat befogadásának időpontjában is, kivéve jelen fejlesztés miatt megkezdett üzemszünetet) működő kereskedelmi szálláshelyek
                                                 o szolgáltatásainak minőségi és mennyiségi fejlesztése (a C1.2 pontban jelzettek kivételével)


A kiírás keretében önállóan nem, csak a fent felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek, amelyek a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 35%-át tehetik ki:

 · Eszközbeszerzés.
· A kereskedelmi szálláshelyen nyújtott lovasturisztikai-szolgáltatások fejlesztése · Vendéglátóegységek fejlesztése
· Szálláshelyhez kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása
· A fejlesztések által érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházások, különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására
· Információs és kommunikációs technológiai fejlesztések, beruházások
· A szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása
· Az épület teljes körű azbesztmentesítése
· A támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron kívüli infrastrukturális fejlesztések, 


Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

- akadálymentesítés
- ügyviteli rendszer beszerzése


Nem támogatható tevékenységek:

– Azon típusú és kategóriájú szálláshelyek fejlesztése, amelyek a pályázati felhívás C1.1 pontjában található
táblázatban nem szerepelnek
– Meglevőnél alacsonyabb kategóriát eredményező fejlesztés
– Szintentartó és helyettesítő beruházás (azaz a jelenlegi állapot megőrzése, pl. általános karbantartás).
– Időben osztott üdülési jogokat („time share”) értékesítő kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése.
– Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program3 (ÚMVP) támogatási hatálya alá eső tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen:
        Falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely4 és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó – nem kereskedelmi – szálláshelyek5 (gyermek és ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, turistaházak) fejlesztése.

Támogatás mértéke:
Benyújtási határidő:
a pályázatok benyújtása 2009. október 1-től 2009. november30-ig lehetséges. lehetséges.

A pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok INNEN tölthetők le.


Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.