BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

           

Új Széchenyi Terv - Gazdaságfejlesztési Operatív Program
KKV technológia-fejlesztés


Támogatásra jogosultak:

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:

a)    jogi személyiségű gazdasági társaságok,

b)    jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,

c)    SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

d)    szövetkezetek 

 

Nem nyújtható támogatás azon  vállalkozás számára,  amely  árbevételében  a  mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel eléri vagy meghaladja az 50%-ot

Támogatás összege:

Minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió FtTámogatás mértéke:

maximum az összes elszámolható költség

a)    30%-a kis- és középvállalkozások esetében

b)  40%-a mikrovállalkozások esetében


A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.


Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves  beszámolója  szerinti  árbevétel  összegét,  vagy  egyéni  vállalkozók  esetében  az adóalapba beszámított bevételétTámogatható tevékenységek:

- Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz vételára
- Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver vételára

- Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára


Nem nyújtható a támogatás azon pályázó részére:

- aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, vagy

 

- aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét.

- Nem  nyújtható  támogatás  azon  pályázó  részére,  akinek  a  saját  tőkéje  a  pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkentElérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.