BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés


Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása

Nem nyújtható támogatás azon  vállalkozás számára,  amely  árbevételében  a  mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel eléri vagy meghaladja az 50%-ot

Pályázhat:
A  Magyarországon  székhellyel  rendelkező,  vagy  az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, melyek:
- amelyek  éves  átlagos  statisztikai  állományi  létszáma  a  pályázat  benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 25 fő volt,
-  vagy amelyek vállalják, hogy a teremtett új munkahelyekkel együtt a létszámuk a projekt eredményeképpen, a projekt befejezéséig el fogja érni a 25 főt
 
Amennyiben a pályázó új munkahelyek teremtését vállalja a projekt keretében belül, a támogatott új munkahelyeket a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt fent kell tartania.
 
Támogatható tevékenységek köre:
- új munkavállalók foglalkoztatása (az újonnan felvett munkavállalók alapbére és járulékai az első 18 hónapra)
- eszközbeszerzés (ÚJ, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz)
- Infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum a projekt összes elszámolható költségének 40%-ig)
- Információs technológiafejlesztés (egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése)
- az   eszközbeszerzéshez   kapcsolódó   gyártási   licenc,   gyártási   know-how beszerzések
 
Amennyiben új munkahely teremtésére kerül sor, a létrehozott új munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni.
Csekély összegű támogatásként:
- piacra jutás költségei
- vállalati HR fejlesztés
- tanácsadás igénybevétele
- Minőség-,  környezet-  és  egyéb  irányítási,  vezetési,  hitelesítési  rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

Támogatás mértéke:
az összes elszámolható költség max. 35%-a

Támogatás összege:
- minimum  100  millió  Ft,  maximum  1000  millió  Ft
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat és munkahelyeket és egyéb fejlesztéseket a projekt befejezését követő 5. év végéig, KKV esetében a 3. év végéig fenntartja. A fenntartási időszak a projekt befejezésétől kezdődik.

A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a saját felelősségre megkezdhető.
A támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető.

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges.


A kapcsolódó dokumentumok IDE kattintva letölthetőek.Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.