BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Nem nyújtható támogatás azon  vállalkozás számára,  amely  árbevételében  a  mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel eléri vagy meghaladja az 50%-ot

Pályázhat:
- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
- szövetkezetek

- amelyeknek  éves  átlagos  statisztikai  állományi  létszáma  a  pályázat  benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
- amelyek rendelkeznek legalább két lezárt üzleti évvel.

A projektjének  elszámolható  összköltsége  nem haladhatja meg  a pályázat   benyújtását   megelőző  jóváhagyott legutolsó  lezárt,  teljes  üzleti  év  éves  beszámoló szerinti  árbevétel  összegét,  vagy  egyéni  vállalkozók  esetében  az  adóalapba beszámított bevételt
 
A pályázati kiírás keretében mikrovállalkozás kizárólag a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E, és F számú mellékletekben felsorolt települések valamelyikén megvalósuló projekttel lehet pályázni (a Jászberényi kistérségben ez Jászapátit, Jászárokszállást, Jászberényt, Jászfényszarut, valamint Jászkisért foglalja magában)
 
Kis- és középvállalkozások esetén a kiírás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/A, B és C számú mellékletében felsorolt települések valamelyikén megvalósuló projekttel lehet pályázni (a Jászberényi kistérségben ez: Jászladányt, Jánoshidát, Alattyánt, Pusztamonostort, Jászágót, Jászalsószentgyörgyöt, Jászfelsőszentgyörgyöt, Jászapátit, Jászfényszarut, Jásziványt, Jászjákóhalmát, Jászkisért, Jászárokszállást, Jászboldogházát, Jászdózsát, Jászszentandrást, és Jásztelket foglalja magában)


Támogatható tevékenységek:
- eszközbeszerzés (ÚJ, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzés)
- infrastrukturális és ingatlanberuházás (max az összes elszámolható költség 40%-ig)
- információs technológia fejlesztés (egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver)
- eszközbeszerzéshez   kapcsolódó   gyártási   licenc,   gyártási   know-how beszerzések (max az összes elszámolható költség 10%-ig)

Csekély összegű támogatásként:
- piacra jutás költségei
- vállalati HR fejlesztés
- tanácsadás igénybevétele
- Minőség-,  környezet-  és  egyéb  irányítási,  vezetési,  hitelesítési  rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

Támogatás mértéke:
- az összes elszámolható költség maximum 35 %-a

Támogatás összege:
- minimum 15 millió Ft, maximum 100 millió Ft

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
 
Amennyien az elnyert támogatás összege meghaladja a 20.000.000 Ft-ot, a kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett (ez lehet: bankgarancia, ingatlan jelzálog, garanciaszervezet által vállalt kezesség, vállalkozások és nonprofit szervezetek esetében a támogatást igénylő szervezet vezetőjének vagy tulajdonosának kezességvállalása)

A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a saját felelősségre megkezdhető.
A támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető.

 
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges.


A kapcsolódó dokumentumok IDE kattintva letölthetőek.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.