BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Mikrovállalkozások fejlesztése

Nem nyújtható támogatás azon  vállalkozás számára,  amely  árbevételében  a  mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel eléri vagy meghaladja az 50%-ot.Pályázhat:
A   pályázati   kiírásra   kizárólag a mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak!

- jogi személyiségű gazdasági társaságok
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
- SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó (EVA)
- szövetkezetek

Egy teljes üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is pályázhatnak, amennyiben az útmutatóban található feltételeknek megfelelnek.

A  pályázónak  vállalnia  kell,  hogy  a  projekt  befejezését  közvetlenül  követı  2  üzleti  év személyi jellegő ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem  térítendı támogatás összegének 50%-át.

Támogatható tevékenységek:
- Eszközbeszerzés (új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése)
- Infrastrukturális és ingatlan beruházás
- Információs technológia fejlesztés (információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként   minimum   nettó   30.000   Ft   értékű hardver beszerzése, fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése)

Támogatás mértéke:
- a  vissza  nem  térítendő  támogatás  mértéke  maximum  a  Pályázati  Projektérték  45%-a lehet, de legfeljebb 4 millió Ft
- a visszatérítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a lehet, de legfeljebb 8 millió Ft
A  vissza  nem  térítendő  támogatás  összege  nem  haladhatja  meg  a  visszatérítendő támogatás összegét.

 

Példa I.:
5 000 000 Ft értékő projekt esetében 500 000 Ft (10%) saját erı mellett 2 250 000 Ft (45%) vissza nem térítendı támogatás és 2 250 000 Ft (45%) mikrohitel felvételére van lehetőség.

 

Támogatás összege:
- a vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 4 millió Ft lehet
- a visszatérítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 8 millió Ft lehet

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011. december 31-ig lehetséges.

A kapcsolódó dokumentumok IDE kattintva letölthetőek.


Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.