BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára


Pályázók köre:

A  pályázat  benyújtásának  feltétele,  hogy  az  pályázó  az  Új  Széchenyi  Terv  keretében 2011  és  2013  között  meghirdetett  gazdaságfejlesztési,  beruházási  pályázat  tárgyában támogatói döntésről szóló értesítéssel rendelkezzen.

A pályázati kiírásra kizárólag  mikro-, vagy  kisvállalkozásnak  minősülő  vállalkozások  pályázhatnak,  amelyek  éves  átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt), teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Mikro-vállalkozás:  az  a  vállalkozás,  amely  10-nél  kevesebb  személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.

Kisvállalkozás:  amely 10-nél több, 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót

- jogi személyiségű vállalkozások
- jogi  személyiség  nélküli  vállalkozás
- non-profit gazdasági társaság

Támogatható tevékenységek:
- szakmai   képzések:   kizárólag   a   fogalomjegyzékben   meghatározott   szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak
- idegen nyelvi képzések
- a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.)
- számítástechnikai, informatikai képzés
- munka- és egészségvédelem

Támogatás mértéke:
- a  maximális  támogatási  intenzitás  általános  képzés  esetén  az  elszámolható  költségek 60%-a,  speciális  képzés  esetén  az  elszámolható  költségek  25%-a.

Ez  az  intenzitás  az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:
a) 10 százalékponttal a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak  nyújtott  képzés  esetén, 
b)  10  százalékponttal,  ha  a  támogatást középvállalkozásoknak  nyújtják. 

Támogatás összege:
- A  jelen  pályázat  keretében  elnyerhető  támogatás  összege:  maximum  5  millió  Ft.  Az elnyerhető támogatás alsó határára nincs korlátozás.

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.

A kapcsolódó dokumentumok IDE kattintva letölthetőek.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.