BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről


A támogatás célja:
a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

A támogatás összege:
amennyiben az ügyfél által a kérelemben a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzem mérete a rendelet 6. számú mellékletében meghatározott SFH értékekkel számolva eléri -

a) a 4-7 EUME-t (bele nem értve a 7 EUME nagyságú üzemméretet) 20 000 eurónak,
b) a 7-10 EUME-t (bele nem értve a 10 EUME nagyságú üzemméretet) 30 000 eurónak, valamint
c) a 10 vagy annál több EUME-t 40 000 eurónak
megfelelő forintösszeg.
(3) A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.
(4) A vállalt EUME méretet a kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon kell figyelembe venni a működtetési időszak egésze alatt.

Az ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, ha:
- a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be
- mezőgazdasági üzem vezetőjeként első alkalommal kezd gazdálkodni, új gazdaságot hoz létre vagy gazdaság átvétele történik meg
- a felsorolt szakképesítések, illetve a rendelet 2-4. számú mellékleteiben felsorolt felsőfokú végzettségek legalább egyikével rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, illetve honosított, külföldön szerzett bizonyítványt és oklevelet is, továbbá azt a felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentumot, mely szerint az ügyfél valamely, a 2-4. számú mellékletekben felsorolt felsőfokú végzettség tekintetében sikeres záróvizsgát tett
- gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező pénzügyi tervet nyújt be, és a tervek értékelése során összesen legalább 50 pontot elér

Az ügyfél a támogatást nem veheti igénybe, ha e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz.

Az ügyfél támogatást vehet igénybe, abban az esetben, ha
- az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján nyújtott be támogatási kérelmet, és azt az MVH nem hagyta jóvá, vagy
- a rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti e támogatási kérelem benyújtási időszak megnyílta előtt egyéb jogcímre benyújtott pályázatát, illetve támogatási kérelmét az arra vonatkozó döntés jogerőre emelkedése előtt visszavonta
- az ügyfél kizárólag az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján nyújtott be a 2009. évben támogatási kérelmet, és e rendelet alapján 2009. szeptember 15. és október 15. között támogatási kérelmet nyújt be.


A támogatási kérelmet szeptember 15. és október 15. között lehet benyújtani az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon postai úton az MVH-hoz.

A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szövege megtekinthető: ITT

Forrás: FVM

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.