BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva


Pályázók köre:
- KKV-nak minősülő VÁLLALKOZÁS (Jogi személyiségű vállalkozás, jogi személyiség nélküli vállalkozás)
- költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
- nonprofit szervezet (jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet)

Vállalkozások   közül   kizárólag   a kis- vagy középvállalkozásnak minősülő jogosultak pályázni.

Támogatható tevékenységek:

A kombinált projektre vonatkozó előírások:
- A benyújtott pályázatok esetében mind a megújuló energia felhasználásra, mind az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya – alátámasztottan – el kell hogy érje legalább a 25%-ot a projekt elszámolható költségén belül.

- Kizárólag  olyan  projekt  támogatható,  amelyben  a  megújuló  energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is a  energiahatékonysági  korszerűsítésre  kerülő  épület hő- és/vagy villamosenergia-ellátását szolgálja.

1.) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:
- Az  épületek  hőtechnikai  adottságainak  javítása,  hőveszteségének csökkentése  a  felújításban  érintett  épület, épületek, vagy  egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.Egymással    érintkező    épületekből    álló    épületcsoportok    esetében    az épületcsoportot  alkotó  egy-egy,  vagy  több  épület  felújítására  külön  is  lehet pályázni.
- Intézmények  fűtési,  hűtési  és  használati  meleg víz  rendszereinek korszerűsítése,  illetve  a  vállalkozások  nem  termelési  célú  fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése.

2.) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:
- Napkollektorok    alkalmazása    használati    melegvíz-termelésre    és/vagy fűtésrásegítésre
- Biomassza,   azon   belül   mezőgazdasági   fő   és   melléktermék,   kertészeti melléktermék,  energianövény,  erdészeti  fő  és  melléktermék,  faipari  ésegyéb  ipari  hulladék  és  melléktermék  vagy  ezek  vegyes)  felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre

3.) Geotermális energia hasznosítása

4.) Hőszivattyú     alkalmazása     használati     melegvíz-termelésre     és/vagy fűtésrásegítésre

5.) Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés     céljából,     a     fejlesztésben     érintett     épület villamosenergia-ellátásához.

Nem elszámolható tevékenységek:
-  Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni
- Nem  támogathatók  a lakásberuházási tevékenységek.
- Nem  támogatható  azon  épület(ek)  fűtési  energiaigényének  megújuló  energiaforrással történő  kielégítésére  vonatkozó  projekt,  ahol  legalább  a  projekt  befejezésekor  a  pályázat tárgyát  képező  épület(ek)  nem  felel(nek)  meg  a  az épület(ek) fajlagos hőveszteség tényezőjére vonatkozó követelményértéknek.
- A  geotermális  energiahasznosításra  irányuló  projekttípusok  esetében  önmagában  nem támogatható a meglévő szállítórendszer, illetve felhasználói oldali hatékonyságnövelése.
- Hőszivattyú telepítésre irányuló projekttípusoknál nem támogathatóak azok a rendszerek,melyek primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) 1,3-nál   alacsonyabb,   és   nem   teljesülnek   a   Megvalósíthatósági   tanulmány   szerinti követelmények.

Támogatás mértéke:
- minimum az összes elszámolható költség   10%-a,   a   maximum   érték az alábbi táblázatban látható:
Támogatás összege:
- minimum 1 millió Ft, maximum 250 millió Ft

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges. A  pályázatok  elbírálása  folyamatosan  történik. 

Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  a  pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!

A kapcsolódó dokumentumok IDE kattintva letölthetőek.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.