BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Pályázók köre:
- vállalkozás, KIVÉVE: mezőgazdasági vállalkozások
- költségvetési szervek
- nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (kivéve pártok és jogi személyiség nélküli nonprofit szervezetek)
- egyéb gazdasági szervezetek

Támogatás mértéke:
-  minimum az összes elszámolható költség   10%-a,   a   maximum   mértékek   meghatározásához   pedig   az   alábbiak alkalmazandóak:

Észak-Magyarország:
Vállalkozás: 50%
Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsőoktatási intézmények: 85%
Nonprofit szervezet: 60%
Mikro és kisvállalat LHH (leghátrányosabb) kistérségben: 60%
Középvállalat LHH kistérségben: 60%

Észak-Alföld:
Vállalkozás: 50%
Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsőoktatási intézmények: 85%
Nonprofit szervezet: 60%
Mikro és kisvállalat LHH (leghátrányosabb helyzetű) kistérségben: 60%
Középvállalat LHH kistérségben: 60%

Támogatás összege:
- minimum  1  millió, maximum 50 millió Ft lehet.

Támogatható tevékenységek:
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi eszközök beszerzésére, telepítésére valamint a hozzá kapcsolódó felmérési, bontási költségekre lehet pályázni:
- napkollektor
- napelem
- szilárd biomassza tüzelő rendszer
- hőszivattyús rendszer:
                            o Talajszondás hőszivattyús rendszer
                            o Talajkollektoros hőszivattyús rendszer
                            o Fúrt  kutas,  termálvíz  hőtartalmát,  felszíni  vizek  hőtartalmát  hasznosító hőszivattyús rendszer

Egy  pályázat  keretében  több  tevékenység,  kombináltan  is  pályázható  (több  választható elem),  mely  esetben  a  választható  elemek  mindegyikére  külön-külön  egyszerűsített energetikai  mellékletet,  de  csak  egy  összevont  költségvetést  kell  benyújtani.  Az  egyes technológiáknak   meg   kell   felelniük   az   „E”   fejezet   kiválasztási   kritériumainak.   A tevékenységek együttes támogatási igénye nem haladhatja meg a meghatározott maximális 50 millió forintot.


A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges. A  pályázatok  elbírálása  folyamatosan  történik. 

Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  a  pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt
ellenőrzését!

A kapcsolódó dokumentumok IDE kattintva letölthetőek.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.