BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Pályázók köre:
- vállalkozás
- költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezetek
- nonprofit és egyéb nem nyereségérdekeltségű szervezetek (kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezetek, valamint pártok)
- egyéb gazdasági szervezetek

Támogatható tevékenységek:
1) Napenergia hasznosítása
                        - használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése
                        - részleges vagy teljes kielégítése: a használati melegvíz és/vagy a fűtési és/vagy hűtési hőigénynek
                        - gazdasági  termelési  folyamat  részleges  vagy  teljes  hőigényének  kielégítése  (pl.: szárítás);

2)  Biomassza-felhasználás
                        - Szilárd    vagy    folyékony    biomassza 9 közvetlen    hasznosítása    hőigény kielégítésére
                       - Szilárd  vagy  folyékony  biomassza  köztes  feldolgozottságú  energiahordozóvá alakítása 100%-ban saját    hőigény    kielégítésre:

3) Szilárd  és/vagy  folyékony  alapanyagból  biogáz  előállítás,  depóniagáz kitermelés   és   hőigény   kielégítésre   történő   hasznosítási   rendszer kialakítása és bővítése

4) Geotermikus energia hasznosítása

5) Hőszivattyús rendszerek telepítése

6) Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával

7) Megújuló  energiaforrásokat  hasznosító  közösségi  távfűtő  rendszerek kialakítása,   megújuló   energiaforrásra   való   részleges   vagy   teljes átállítása

Nem támogatható tevékenységek:
- lakásberuházási tevékenységek
- kapcsolt hő- és villamos energia együttes előállítását biztosító projektek

- Nem támogatható azon épület(ek) fűtési energiaigényének megújuló energiaforrással történő kielégítésére vonatkozó projekt, ahol közvetlenül a pályázat tárgyát képező épület(ek) a pályázat benyújtása előtt nem felel(nek) meg az      épület(ek)      fajlagos      hőveszteség      tényezőjére      vonatkozó követelményértéknek

- biomassza  felhasználásra  irányuló  projekttípusoknál nem támogatható
                              o Köztes   energiahordozó (pl.   növényi   olaj   és   etanol)   biomasszából   történő előállítása és közlekedés célú felhasználása
                               o Nem támogatható önmagában, kapcsolódó hasznosító folyamat nélkül, a növényi és  állati  melléktermékek,  élelmiszeripari  szerves  melléktermékek  sterilizálására, biogáz hasznosításra előkészítő berendezések
                               o 40 MW th  kapacitásnál nagyobb hőtermelő erőműegység kiépítése.

- A  geotermális  energiahasznosításra  irányuló  projekttípusok  esetében  önmagában nem    támogatható    a    meglévő    szállítórendszer,    illetve    felhasználói    oldali hatékonyságnövelése

- Hőszivattyú  telepítésre  irányuló  projekttípusoknál  nem  támogathatóak   azok  a rendszerek,     melyek     primerenergia     felhasználásból     számított     szezonális teljesítménytényezője   (SPF prim )   1,3-nál   alacsonyabb,   és   nem   teljesülnek   a
Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak.

Támogatás mértéke:
- minimum az összes elszámolható költség   10%-a,   a   maximum   mértékek   meghatározásához   pedig   az   alábbiak alkalmazandók:

Észak-Magyarország:
Vállalkozás: 50%
Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsőoktatási intézmények: 85%
Nonprofit szervezet: 60%
Mikro és kisvállalat LHH (leghátrányosabb) kistérségben: 60%
Középvállalat LHH kistérségben: 60%

Észak-Alföld:
Vállalkozás: 50%
Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsőoktatási intézmények: 85%
Nonprofit szervezet: 60%
Mikro és kisvállalat LHH (leghátrányosabb helyzetű) kistérségben: 60%
Középvállalat LHH kistérségben: 60%

Támogatás összege:
 - minimum  1  millió, maximum 1 milliárd Ft lehet


A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges. A  pályázatok  elbírálása  folyamatosan  történik. 

Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  a  pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt
ellenőrzését!

A kapcsolódó dokumentumok IDE kattintva letölthetőek.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.