BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Pályázati felhívás

a mikro-, kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

(MPA-2011-KKV)

 

Pályázók köre:

-  gazdasági társaságok

-  külföldi székhelyű társaságok magyarországi fióktelepei

-  egyéni vállalkozások

-  szövetkezetek

-  állami vállalatok

 

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, mely esetében a pályázó:

-  a beruházást legkésőbb 2011. november 30-ig befejezi, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolást benyújtja

-  a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos törtrészének felelnek meg)

-  építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges engedélyekkel

-  a támogatás iránti pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja

-  a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a befejezés időpontjától 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti.

-  a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett létszámbővítést megvalósítja

-  legalább 2 éves foglalkoztatási kötelezettséget vállal

-  a beruházás nettó bekerülési költségének legalább 25%-át saját forrásból biztosítja

 

Elszámolható költségek:

-  új műszaki berendezés, gép, egyéb berendezés, felszerelés

-  ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

-  immateriális javak (ha harmadik féltől vásárolja, legalább 3 évig kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja, és eszköznyilvántartásba veszi) értéke nem haladhatja meg az eszközök bekerülési értékének 25%-át

 

Nem elszámolható költségek:

-  szinten tartás

-  ingatlan, földterület vásárlás

-  gépjárművek bekerülési értéke

-  szállító berendezések

-  bérleti díj, lízing

-  a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke

-  a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költség

 

Támogatás mértéke:

-  nem regisztrált álláskereső személy esetén: 1,2 millió Ft/új munkahely

-  hátrányos helyzetű kistérségben, településeken új munkahelyenként 150.000 Ft

-  leghátrányosabb helyzetű kistérségben, településeken új munkahelyenként 300.000 Ft

-  kiközvetített álláskeresők esetén új munkahelyenként 500.000 Ft (helyi cigány kisebbségi önkormányzat, érdekképviselet ajánlására roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 200.000 Ft)

 

A beruházási projekthez maximum 120 millió Ft, a hátrányos és leghátrányosabb helyzetű beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető.

 

Támogatási intenzitás:

régiónként eltérő: 10-50%

 

A pályázat benyújtható: 2011. február 17-től 2011. március 31-ig.

 

A pályázati felhívás, a pályázati útmutató és a mellékletek letölthetők a Nemzetgazdasági Minisztérium, és az AFSZ honlapjáról, illetve átvehetők a munkaügyi központokban, kirendeltségekben.


Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.