BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

A vidékfejlesztési miniszter 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelete
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének
feltételeiről

A támogatás célterületei:
1) célterület: a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztése
2) célterület:  a  tanyák  és  az  alföldi  tanyás  térségek  megőrzése,  fejlesztése  érdekében  a  tanyagazdaságok  fejlesztése

Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:
- tanyai termékek piacra jutásának elősegítése az alábbiak szerint
- a  tanyás  térségek  külterületi  földútjainak  karbantartását,  rendszeres  felújítását  biztosító  gépek,  eszközök beszerzése
- a villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító önkormányzati fejlesztés
- a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése
- a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbiak szerint

A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:
-  tanyai lakóépület felújítása
- gazdálkodási célú épületek felújítása, építése
- gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése
- karám, kerítés létesítése, felújítása
- vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése
- állatállomány kialakítása, bővítése
- tanyagazdaságok megújuló energiával történő energetikai megújítása
- egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása
- természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése

Pályázat benyújtására jogosult:
Az 1) célterület keretében:
a meghatározott tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított nonprofit gazdasági társaságok, valamint az 1. mellékletben szereplő tanyás térségekben mûködõ megyei agrárkamarák, valamint megyei agrárkamarák által alapított nonprofit gazdasági társaságok

A 2) célterület keretében:
a  mezőgazdasági  tevékenységet  végző  őstermelő,  egyéni  vállalkozó  vagy  családi  gazdálkodó  jogosult,  aki  az 1. mellékletben meghatározott tanyás települések valamelyikén
-  életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját vagy a házastársa vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él
- a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat
- az összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2010-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó öt millió forintot

Az igényelhető támogatás mértéke
- az 1. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség 90%-a,
- a 2. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség 75%-a.

Az elnyert támogatás legfeljebb 25%-os mértékéig – a szerződésben rögzített feltételek szerint – támogatási előleg nyújtható.

Tanyás települések a Jászságban:
- Jászberény
- Jászszentandrás

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.