BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
114/2009. (IX.22.) számú
KÖZLEMÉNYE

a 2009. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.


A kifizetés igénylésének feltételei:
Jelen közlemény kizárólag a 2009. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján megítélt támogatás kifizetésének igénylésére vonatkozik!

A támogatási rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által a 2009-ben benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – határozattal rendelkező ügyfelek kizárólag egy alkalommal (a 2009. szeptember 1. – 2009. október 31. közötti benyújtási időszakban) jogosultak kifizetési kérelmet benyújtani, melyben a jóváhagyó támogatási döntésben foglalt, kizárólag gépbeszerzést tartalmazó művelet egészére vonatkozóan el kell számolni.

A benyújtás végső határideje a benyújtásra nyitva álló idıszak utolsó napja, azonban ez munkaszüneti napra esik, így az ezt követő első hivatali munkanap, azaz 2009. november 2. Az ezen a napon postára adott kérelmeket határidőben érkezett kérelemként kezeli hivatalunk. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma.

A benyújtott kifizetési kérelem egyben utolsó kifizetési kérelemnek minősül.

A támogatási döntésben foglalt, kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig meg kell valósítani. A művelet megvalósulása: a műveletet alkotó összes tevékenység okirattal igazolt lezárása; az okirat az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által eőıírt közokirat vagy magánokirat, egyéb esetben a gazdasági eseményrıl kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylat. A művelet akkor valósul meg teljesen, ha a támogatással beszerzett tétel fizikailag is rendelkezésre áll a tárolás helyén!

A hirdetmény szövege PDF formátumban megtekinthető: ITT.

A kapcsolódó dokumentumok letölthetők INNEN.Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.