BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások várható részletes feltételeiTámogatásra jogosultak:
- működő mikrovállalkozás,
- induló mikrovállalkozás,
- természetes   személy,   aki   vállalja,   hogy   a   támogatás   megítélését   követően   az   első  kifizetési   kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi

Támogatható tevékenységek, elszámolható kiadások:
a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök,
- Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
- a rendeletben meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
- a rendeletben meghatározott minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;
- a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
- a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke

Mikrovállalkozások támogatás mértéke:
- hátrányos helyzetű területen meg valósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 000 000 Ft;
- egyéb területen meg valósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 000 000 Ft.
- ingatlanhoz  kapcsolódó  kisléptékű  infrastruktúra-fejlesztésre  legfeljebb  10  000  000  Ft támogatás igényelhető.
- minőségbiztosítási   és   környezetirányítási   rendszer,   szabvány   bevezetésére   legfeljebb 2 500 000 Ft támogatás igényelhető.

A támogatás minimális összege 1 000 000 Ft.

A támogatási kérelem várható benyújtása:
A támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén kizárólag tértivevényes küldeményként postai úton 2012. április 15. és május 15. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

Az EMVA III. tengelyében mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2012. évre rendelkezésre álló forrás: 600.000 euró


Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.