BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP6-7.2.1.2-16
A vidéki térségek falvainak megújítására  - Egyedi szennyvízkezelés

 
Felhívás célja: Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.
 
Rendelkezésre álló forrás: 12 milliárd Ft.
Támogatott kérelmek várható száma: 70-80 db
 
Támogatás maximális mértéke:
A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő települések támogatás maximális mértéke az alábbiak szerint alakul:
 • nem besorolt település: 75%
 • kedvezményezett település: 85%
 • fejlesztendő település: 90%
 • komplex programmal fejlesztendő település: 95%
 Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió Ft.
 
Támogatást igénylők köre:
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok körében:
 • települési önkormányzatok és
 • társulásaik nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
 
Támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
 1. Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;
 2. Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;
 3. Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;
 4.  A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;
 5. Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
 6. Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak a támogatható tevékenységekkel együtt támogathatóak:
 • Előkészítési tevékenységek                (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése);
 • Projektmenedzsment tevékenységek;
 • Próbaüzem;
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 • Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállító gépjármű beszerzése;
 • Az egyedi szennyvízkezelő berendezésekből kikerülő szennyvíziszap szállításához szükséges jármű vásárlása;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos képzés, szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 • A Települési Szennyvízkezelési Program készítése, vagy felülvizsgálata;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt infrastrukturális beruházások megvalósítása;
 • A projekt keretében létrehozott szennyvíz-csatornahálózat építésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai indokoltság alapján. Teljes forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott, a projekt által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján lehetséges.
Mérföldkövek:
 1. Kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése (vízjogi létesítési engedély megléte); 
 2. A beruházás műszaki átadás-átvétele;
 3. Próbaüzem lezárása;
 4. Záró kifizetési kérelem benyújtása (vízjogi üzemeltetési engedély megléte).
 • A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.
Benyújtás határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től - 2018.04.16-iglehetséges.
A bírálat szakaszos: 2016.06.15 - 2016.10.14 - 2017.03.14 - 2017.10.13 - 2018.04.16
 
Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.