BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP4-12.1.1-16.
Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

 
Felhívás célja: A támogatás célja a jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára.
 
Rendelkezésre álló forrás: 25,8 milliárd Ft.
Támogatott kérelmek várható száma: 4000 db
 
A támogatás intenzitása: 100%, a támogatási összegek az ország teljes területére egységesen kerülnek kiszámításra.
A támogatás összege: 69 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év.
 
Támogatásra jogosult:
 1. A támogatásra az az aktív mezőgazdasági termelő jogosult, aki a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 gyepterületen gazdálkodik, ideértve az ideiglenes gyepeket és a fásított rét, legelőket.
 2. A támogatással érintett terület legalább 1,0 hektár gyepterület, a legkisebb támogatható tábla méret 0,25 ha.
 3. Az aktív mezőgazdasági termelő legalább a támogatási időszak végéig jogszerű földhasználónak minősül.
 4. Nem támogatható olyan a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján kijelölt terület, amely állami tulajdonban és a honvédelmi szervek vagyonkezelésében áll.
Kötelezettségvállalások
 1. Támogatást igénylőnek be kell tartania a Natura földhasználati rendeletben megfogalmazott előírásokat.
 2. Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség.
Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek
 1. A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében az érintett mezőgazdasági táblák vonatkozásában tevékenységekről gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus úton köteles a Felhívás 2. melléklete szerint naprakészen vezetni.
 2. A gazdálkodási napló eredeti példányát – amely lehet papír formátumú vagy elektronikus alapú – a támogatói okirat hatályba lépését követő ötödik év végéig, de legalább 2027. december 31-ig meg kell őrizni.
 3. A támogatást igénylő köteles a támogatási időszak évére vonatkozó gazdálkodási naplónak a Felhívás 4. mellékletében meghatározott adattartalmát a támogatási időszak naptári évét követő év január 1. és március 1. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.
Natura 2000 képzéssel kapcsolatos kötelezettségek
 1. A támogatást igénylő kötele a támogatói okirat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül Natura 2000 képzésen részt venni. Támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell teljesítenie.
 2. A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzésen a családi gazdaság vezetőjének vagy a családi gazdaság tagjának kell részt vennie.
Támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján minden évben egységes kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem egyúttal kifizetési igénylésnek is minősül. A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.
Egy támogatást igénylő a 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban minden évben, évente egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.