BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP4-12.2.1-16.
Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

 
A Felhívás értelmében vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe a Natura 2000 irányelveket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő költségek és bevétel kiesés ellentételezése céljából.
 
Rendelkezésre álló forrás: 25,5 milliárd Ft.
Támogatott kérelmek várható száma: 3500 db
 
A támogatást igénylők a 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban, évente egy-egy támogatási kérelmet nyújthatnak be. A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart. A felhívás keretében nyújtott támogatás uniós versenyjogi értelemben állami támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: korcsoporttól és faállománytípus csoporttól függően legalább 41, de legfeljebb 237 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év (3. melléklet).
 
Támogatásra jogosult erdőgazdálkodó:
A támogatásra az az erdőgazdálkodó jogosult, aki a MePAR adatbázis szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került területen folytat erdőgazdálkodási tevékenységet.
 
Támogatás igénybevételére az adott erdőrészlet vonatkozásában az az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel, vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel.
 
A minimális támogatható erdőterület mérete: 1,0 hektár, amely megállapítása során az egy kérelemben elfogadott erdőrészletek összterületet veszik figyelembe.
 
Csak teljes erdőrészlet támogatható azzal, hogy a 0,25 hektár nagyságot el nem érő erdőrészletre nem vehető igénybe támogatás.
 
Támogatásra nem jogosult erdőgazdálkodó:
Támogatás igénybevételére nem jogosult önkormányzat, költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.
 
Nem támogatható olyan erdőrészlet, amely 50% vagy azt meghaladó állami, vagy önkormányzati tulajdonban van.
 
Nem támogatható az az erdőrészlet, amelyet érintően a támogatási időszakra vonatkozóan jogerős erdőgazdálkodási bírságot állapított meg az erdészeti hatóság, és a bírságolt cselekmény, illetve tevékenység az erdőrészlet állapotát megváltoztatta.
Nem támogatható az erdőrészlet, amelyet érintően természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997.(II.20.) Korm. rendelet 2.  § (1) ab) és e) pontja alapján jogerősen szabott ki bírságot az illetékes természetvédelmi hatóság az erdőgazdálkodóra, és a határozat indokolásában a közösségi jelentőségű fajok tömeges pusztulását, vagy a Natura 2000 terület helyreállíthatatlan károsodását nevezi meg.
 
Nem igényelhető támogatás az Evt. 13. § szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre.
 
Kötelezettség vállalások:
 
Támogatást igénylőnek be kell tartania a jóváhagyott erdőtervében, valamint az Evt. 73. § (7)-(8) bekezdése alapján meghatározott előírásokat.
 
Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség.
 
A támogatást igénylőnek a Vidékfejlesztési Program keretében szervezett Natura 2000 erdő képzésen kötelező a támogatói okirat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül részt venni. A támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell teljesítenie. A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, a képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. A képzés elvégzését a képzést szervező igazolja a kifizető ügynökség felé.
 
A kötelezettségvállalási időszak kezdete az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja.
 
A támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylést elektronikus úton, az egységes kérelem keretében kell benyújtani.
 
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek – egyúttal kifizetési igénylések a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.