BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP3-17.1.1-16
Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 23,7 milliárd forint. Ebből a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szakaszonként 4 milliárd Ft, amely a tárgyév mezőgazdasági termelésére vonatkozóan megkötésre kerülő mezőgazdasági biztosítások támogatására vonatkozik.
 
A felhívásra az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet.
 
A támogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítások:
 
 1. Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás- csomagbiztosítás
Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető alábbi biztosítási események mindegyikére együttesen köthető mezőgazdasági biztosítás:
 1. jégesőkár,
 2. aszálykár,
 3. mezőgazdasági árvízkár,
 4. téli fagykár,
 5. tavaszi fagykár,
 6. őszi fagykár
 7. felhőszakadás kár,
 8. viharkár,
 9. tűzkár.
A módozatban releváns kultúrák jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza.
 
 1. A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás
A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a 2. számú mellékletben meghatározott növénykultúrákra köthető biztosítási szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre:
 1. jégesőkár,
 2. téli fagykár,
 3. őszi fagykár
 4. viharkár,
 5. tűzkár.
 
 1. A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás
A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás az „A” típusú és a „B” típusú mezőgazdasági biztosítási konstrukcióban nem szereplő biztosítási konstrukciókat tartalmazza, melynek keretében a következő biztosítási eseményekre köthető mezőgazdasági biztosítás:
 1. jégesőkár,
 2. aszálykár,
 3. mezőgazdasági árvízkár,
 4. téli fagykár,
 5. őszi fagykár
 6. tavaszi fagykár,
 7. felhőszakadás kár,
 8. viharkár,
 9. tűzkár.
A fenti módozatokban releváns növénykultúrákat és a hozzá tartozó hasznosítási kódot a 2. számú melléklet tartalmazza.
 
A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.
 
Támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján évente jogosult, az Egységes kérelem felületén keresztül támogatási kérelem – mely egyúttal kifizetési igénylés – benyújtására.
 
A támogatási kérelmek benyújtására a tárgyévi egységes kérelemről szóló rendeletben meghatározott, az Egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban van lehetőség.
 
A mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmében benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy
 1. biztosítási szerződést kíván kötni,
 2. megismerte a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint
 3. hozzájárul ahhoz, hogy az egységes kérelmében a használatában lévő terület vonatkozásában feltüntetett adatokat az MVH továbbítsa a vele szerződő biztosítónak,
 4. a díjtámogatott típusú biztosítási szerződésében szereplő növénykultúrák vonatkozásában az ajánlattételt követően az egységes kérelemben bejelentett adatváltozásról tájékoztatja az érintett biztosítót. 
A támogatási összeg a tárgyév július 31-ig az egységes kérelemben bejelentett, illetve szeptember 30-ig, a biztosító által megküldött díjelőírási adatok alapján és a biztosító, illetve a szerződő fél díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra.
 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség (megfizetett éves nettó biztosítási díj) 65 %-a.
 
Amennyiben a támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, a támogatás arányosan csökkentésre kerül azzal, hogy a rendelkezésre álló források függvényében a támogatás csökkentése az alábbi sorrendben történik:
 1. ”C” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 40%-áig,
 2. “B” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 40%-áig,
 3. “A” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 55%-áig, 
A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötését követően legkésőbb a tárgyév július 15-ig adategyeztetés céljából köteles az MVH részére mezőgazdasági biztosítási szerződés adatait.
 
Az MVH a biztosító tájékoztatását követően az MVH és a biztosítók közötti megállapodás alapján, de legkésőbb a tárgyév július 31-éig tájékoztatja az érintett biztosítót a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő:
 1. nevéről és az eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosítójáról, továbbá
 2. az érintett biztosító által díjtámogatott konstrukcióban biztosított növénykultúráinak tárgyévi teljes területéről és azok MePAR szerinti blokkazonosítójáról. 
Támogatás csak a biztosított mezőgazdasági termelőre vonatkozó díjelőírás teljes összegének megfizetése esetén nyújtható.
 
A projekt befejezésére a tárgyév november 15. napjáig van lehetőség, mely határidőig a díjfizetés biztosító és szerződő fél általi igazolásának meg kell történnie.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.