BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP5-4.1.1.6-15
Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építésePályázók köre:
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik
 • igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
 • hígtrágya tároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben a támogatást igénylő a felhívás alapján fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül;
 • a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepet működtet;
A felhívás keretében lehetőség van kollektív beruházás megvalósítására, maximum 5 taggal
 
A Felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás:
 • szarvasmarha, bivaly,
 • lófélék, (ló, szamár, öszvér),
 • sertés,
 • juh, kecske,
 • baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk)
  és egyéb madárfajok (galamb, strucc, emu),
 • nyúl
Elszámolható költségek:
 • A megvalósításhoz kapcsolódó szükséges ingatlan értéke elszámolható (max. az összköltség 2%-a)
 • Infrastruktúra-fejlesztés és/vagy erő és munkagépbeszerzés költsége (max. összköltség 15 %-a, de ebből az erő és munkagép csak maximum 5.000.000 Ft számolható el)
Trágyatárolók kialakításának költsége:
 1. Szigetelt, beton almostrágya tárolótér kialakítása oldalfalakkal, valamint trágyalé/csurgalékvíz gyűjtővel;
 2. Síkbeton karámterület kialakítása;
 3. Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca kialakítása;
 4. Szigetelt, istállóhoz, illetve kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti tároló beton tálca, illetve akna kialakítása;
 5. Monolit- és elemes hígtrágya tároló a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
 6. Fémlemezes, műanyag vagy üvegszálas szerkezetű hígtrágya tároló tartály a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
 7. Szivárgásmentes, szivárgásjelzővel ellátott trágyatároló földmedence létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
 8. Szigetelt beton aljzatú, fedett trágyatároló szín létesítése;
 9. Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tároló létesítése a be- és kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi berendezéseivel.
A trágya kezelésével kapcsolatos költségek:
 1. Beton gyűjtő-átemelő-kezelő medence az adagoló, be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezésekkel;
 2. Szilárd burkolatú, szigetelt komposztáló-trágyatároló tér;
 3. Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus szétválasztásra alkalmas (dobszűrő, csigás prés) berendezéssel;
 4. Szellőztetéses trágyaszárítási technológia ketreces baromfitartási technológiákhoz;
 5. Aerob fermentációs trágyakezelési technológia;
 6. Meglévő hígtrágya kezelő-kijuttató rendszerek fejlesztéséhez adagoló, villamos- és traktoros hajtású be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezések beépítése
A csapadék trágyarendszertől való elvezetésének költsége:
 1. Kifutók, várakozók, gyűjtőkarámok vagy trágyatároló terek tetőfedése, esőcsatornák-tetőereszek felszerelése;
 2. Istállók esőcsatornáinak felszerelése;
 3. Nyitott felszíni csapadékelvezető, illetve szikkasztó árok kialakítása;
 4. Felszín alatti csapadékelvezető betoncsatornák, illetve műanyag csőrendszerek kialakítása
A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer, továbbá telepi közlekedő utak kialakítása:
 1. Figyelőkutak telepítése;
 2. Szivárgásjelző szenzorok és riasztó berendezések telepítése;
 3. Szilárd beton, vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedő út kialakítása;
 4. Makadám telepi közlekedő út kialakítása
A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése:
 1. Az almos istállótrágya mozgatására is alkalmas erő- és munkagépek;
 2. Hígtrágya szállítására alkalmas erő- és munkagépek.
Fenntartási kötelezettségek:
 • Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a projekt végrehajtására rendelkezésre álló, mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását
 • A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezése után a fenntartási időszak végéig szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep – a Felhívás 10. melléklete alapján számított állategységben kifejezett – éves átlagos állatlétszámát
 • A vállalkozást, a tevékenységet, a megvalósult beruházást 5 évig fenn kell tartani
Támogatás mértéke:
 • Közép-Magyarország: 40%
 • Nem Közép-Magyarország: 50%
Támogatás összege:
 • maximum 50 millió forint
 • kollektív beruházás esetén maximum 100 millió forint
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
Beadás:
 • 2016. január 11. – 2016. február 12.
 • 2016. május 9. - 2016. június 10.
 • 2016. szeptember 12. - 2016. október 12.
Amennyiben a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül a fentieken kívül az alábbi időszakokban is benyújthat támogatási kérelmet:
 • 2017. január 9. – 2017. február 10.
 • 2017. május 8. – 2017. június 9.
 • 2017. szeptember 11. – 2017. október 11.
 
A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.


 

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.