BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP-3-4.2.1-15
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

 
Felhívás célja: A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.
 
Rendelkezésre álló forrás: 151 milliárd Ft
Támogatható pályázatok várható száma: 5.000 db
Beadási határidő: 2016. 02. 25-től 2018. 02. 25-ig szakaszosan
A bírálat szakaszos: 2016.04.25-2016.07.25-2016.10.25-2017.01.25-2017.04.25-2017.17.25-2017.10.25-2018.02.25

Pályázók köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR  1020, TEÁOR 109 és TEÁOR 1102 kód alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylő.

1.   Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
 2. a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
 
2.   Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
 2. a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
 3. a támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.
3.   Támogatási kérelem benyújtása konzorciumi formában is lehetséges, minimum 5 partnerrel
 
Támogatható tevékenységek:
A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek (továbbiakban: Annex I. termék) előállítására vonatkozó – tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:
 
A)  A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.
 • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
 
B)  A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.
 
1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő létesítmények energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.
 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 
2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.
Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen belüli környezeti erőforrás-hatékonyság fokozása.
 • Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, környezetbarát megoldásokkal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése stb.);
 • Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése stb.
 
3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi a kapcsolódó üzem/üzemrész átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az üzem éves energiafogyasztását.
 • Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);
 • Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);
 • Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);
 • Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása stb.).
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:
 • Projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés,
  • közbeszerzés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb  szolgáltatások,  beleértve  a  tájékoztatás  és  nyilvánosság  biztosításának  kötelező tevékenységét;
 • Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás;
 • Ingatlan beruházás.
Támogatás mértéke:
 • Közép-magyarország: maximum 40%
 • Nem Közép-magyarország: maximum 50%
 • Regionális beruházás esetén régiónként, valamint kis- középvállalkozások esetén százalékpontokkal növelten változó, valamint
 • az energiahatékonysági intézkedéshez, és megújuló energia termeléshez nyújtott beruházási támogatás esetén is változó a támogatás mértéke régiónként, valamint kis- középvállalkozásokként.
Támogatás összege:
- maximum 500 millió Ft, konzorcium maximum 1.500 millió Ft
 
Szükséges önerő:
- Támogatáson felüli rész (támogatási kérelemhez nem kötelező csatolni)
- Igazolása legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szükséges
 
Előleg igénylés lehetősége:
- Támogatás 50%-a


A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.