BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP2-6.3.1-16
MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJLESZTÉSE

 
Felhívás célja: Jelen felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.
 
Rendelkezésre álló forrás: 14 milliárd Ft.
Támogatott kérelmek várható száma: 3.017 db
 
Támogatható tevékenységek:
A támogatást igénylő az üzleti tervében vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.
 
Általános elvárások:
 • A támogatást igénylő a támogatási időszak alatt (2016 – 2020) egy alkalommal részesülhet támogatásban a „Mezőgazdasági üzemek fejlesztése VP2-6.3.1-16” című felhívásra.
 • Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra, amennyiben egy életvitelszerű tartózkodási helyről több kérelem érkezik be, akkor a magasabb pontszámot elért pályázó lesz a kedvezményezett.
 • Az a kedvezményezett, aki már részesült Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatásból, az nem pályázhat a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP2-6.3.1-16 felhívásra
 
Kötelező vállalások:
 • Az üzleti tervben vállalt időszak elteltével, a Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót.
 • A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi a projekt végrehajtását. A projekt végrehajtásának megkezdését a pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig köteles igazolni.
 • Az első részlet kifizetéséhez szükséges kifizetési kérelmet a támogatói okirat kézbesítésétől számított hat hónapon belül köteles benyújtani a kedvezményezett.
 • Az utolsó részlet kifizetésnek feltétele, hogy legkésőbb a támogatói okirat kézhez vételétől számított 4. év végére megfelelően teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.
 • Kötelező képzésen való részvétel, mely a kedvezményezett számára térítésmentes. A kedvezményezettnek a támogatási okirat kézhez vételétől számított 24 hónapon belül igazoltan részt kell vennie a képzésen. A kötelező képzésen való részvételt a pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig köteles igazolni.
 
Megvalósítás időtartama, megkezdés lehetősége:
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.
 
Megvalósítás helye:
A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig a székhely címe már a támogatás benyújtását megelőző év január elsején is a jogosult településen, vidéki térségen volt és ezt a projekt lezárásáig fent kell tartania.
 
A jogosult települések listáját a Felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.
 
 
Támogatást igénylők köre:
 
 • főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet, amennyiben:
 
igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában.
 
 • rendelkezik MVH ügyfél azonosítóval
 
 
Benyújtás határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.21-től - 2018. 03. 20-ig lehetséges.
A bírálat szakaszos: 2016.04.22 - 2016.09.23 - 2017.03.03 - 2018.03.19
 
 
Támogatás összege:
15.000 eurónak megfelelő forint összeg 5 évre. (~4.640 eFt)
 
Támogatás mérétke:
 1. Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 6 hónapon belül, az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
 2. A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető
 
 
Egyéb:
 
A szakmai értékelés pontozás alapján történik. A minimum pontszám 49.
 
A kedvezményezett nem köteles elszámolásához / támogatás igényléséhez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, illetve a NAV felé bejelentett iratmegőrzési helyén sem köteles a kapcsolódó dokumentumokat tárolni, kezelni, de a művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk és köteles azokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megőrizni.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.