BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP2-4.1.3.3-16
Kertészet korszerűsítése - gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

 
Felhívás célja: A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.
 
Rendelkezésre álló forrás: 3 milliárd Ft.
Támogatott kérelmek várható száma: 100 db
 
Támogatás maximális mértéke:
Közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 • egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft,
 • kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.
 
Pályázók köre:
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 1. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók)
•    a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (TERA) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
•    állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján az üzemméretet számolni;
 
 1. igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 
 
2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorcium esetében minden egyes tagnak külön meg kell felelni a meghatározott jogosultsági feltételeknek.
3. Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben minden egyes tagja külön-külön megfelel a meghatározott jogosultsági feltételeknek.
 
Támogatható tevékenységek:
I. Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények
telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.
 1. új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése,
 2. új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése,
 3. meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri a meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet;
 4. meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere);
 5. szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása
 6. gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása
 7. kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik a 3.1.I a) – d) pontjaiban meghatározott tevékenységek valamelyikéhez.
 
Cserjés típusú növények esetében az 1. melléklet szerinti növények telepítése támogatott.
Nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növények esetében a 2. melléklet szerinti növények telepítése támogatott.
A mellékletben nem szereplő, nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növény telepítése akkor támogatott, ha arról a támogatást igénylő a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács által kiállított szakmai ajánlással rendelkezik. A szakmai ajánlásnak tartalmaznia kell az2. melléklet szerinti szakmai követelményeket.
 
 
Mérföldkövek:
 • A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni.
 • A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.
 
Benyújtás határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.03-tól - 2018. 03. 02-ig lehetséges.
A bírálat szakaszos: 2016.04.11 - 2016.07.31 - 2016.10.31 - 2017.01.31 - 2017.04.30 - 20174.07.31 - 2017.10.31 - 2018.03.02
 
Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.