BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP-6-7.4.1.1-16
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
 
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

 
Felhívás célja: Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.
 
Rendelkezésre álló forrás: 26,9 milliárd Ft.
Támogatott kérelmek várható száma: 670 db
 
Támogatás maximális mértéke, összege:
Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a vidéki térségek településeire vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint került megállapításra:
 
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település Maximális támogatási intenzitás  
A támogatás maximális összege
nem besorolt kedvezmé-nyezett fejlesztendő komplex
programmal
fejlesztendő
 
1. célterület 75% 85% 90% 95% 50 millió Ft 
2. célterület 75% 85% 90% 95% 50 millió Ft 
3. célterület 75% 85% 90% 95% 30 millió Ft 
 
Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.
 
Támogatást igénylők köre:
 1. célterület esetében:
  1. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
  2. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.
 2. célterület esetében:
  1. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
  2. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.
 3. célterület esetében:
  1. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
  2. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
 
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek:
 1. célterület esetében:
az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése az alábbiak szerint:
 1. a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás
 • épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése);
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása, kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése egy vagy több épület ellátására kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítése nélkül);
 • meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje, meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek).
 1. megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés
 • napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre;
 • hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
 • geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre;
 • napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.
 1. célterület esetében:
 • Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása.
 1. célterület esetében:
 • Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése:
 1. a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;
 2. a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési értékig.
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Valamennyi célterület esetében:
 • Projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés
  • közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
 • A megvalósítás önállóan nem támogatható tevékenységei:
 2. célterület esetében:
 1. a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás
  • az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
  • az épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
  • világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.
 2. megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés 9
 • napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre;
 • hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
 • geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre;
 • napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.
 1. a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése,
 2. a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztése,
 3. a fejlesztéssel érintett épület külső, belső nyílászáróinak cseréje, beépítése,
 4. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, beépített öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése,
 5. használati térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése,
 6. látvány térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése,
 7. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák,
 8. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,
 9. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,
 10. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,
 11. tetőszerkezet felújítása, cseréje csak energiahatékonyságot célzó beruházással együtt támogatható.
3. célterület esetében:
 1. a fejlesztéssel érintett épület külső nyílászáróinak cseréje, beépítése,
 2. épület szigetelése,
 3. épületek akadálymentesítése,
 4. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és berendezések kiépítése, korszerűsítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása céljából),
 5. vagyonvédelmi elektronikai és hűtőberendezések, rendszer kiépítése, felújítása, fejlesztése,
 6. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása,
 7. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása,
 8. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása,
 9. vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pont kiépítése,
 10. a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására,
 11. a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése,
 12. beépített öntözőrendszerének kiépítése, felújítása,
 13. játszótéri eszközök és szabadidős eszközök telepítése,
 14. használati térelemek beszerzése (például pad, asztal, hulladékgyűjtő és -tároló),
 15. látvány térelemek beszerzése (például favédőrácsok, virágtartók, díszkutak, információs táblák, kültéri órák, zászlótartók, kandeláberek),
 16. fásszárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás,
 17. 3 millió forint bekerülési értéket meghaladó eszközbeszerzés csak a fejlesztéssel érintett épület felújításával együtt támogatható. 
Mérföldkövek:
 • A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb három mérföldkövet szükséges tervezni.
 • A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.
 
Benyújtás határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.28-től - 2018. 03. 27-ig lehetséges.
A bírálat szakaszos: 2016.07.31 - 2017.01.31 - 2017.06.30 - 2017.11.30 - 2018.03.27
 
Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.
 

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.